Новост

Филмска писменост

Print Friendly, PDF & Email

Филмска писменост као неодвојиви дио медијске и информационе писмености може да се дефинише као ниво разумијевања филма кроз критичко анализирање садржаја, кинематографије и техничких аспеката филма и разумијевање филмске умјетности као стваралаштва.

 

Откако је филм настао крајем 19. вијека, не јењава фасцинација покретним сликама, уз које се смијемо, плачемо, упознајемо непознате крајеве, људе и културе, саживљавамо са судбинама филмских јунака, али и обликујемо наше духовне хоризонте: вриједности, ставове и погледе који се тичу како нас самих, тако и свијета који нас окружује. С временом, филм је постао засебан језик комуникације, који се учи од најранијег дјетињства, уз исте идеје, концепте и структуру које садржи и стандардни језик, с том разликом што се у филмском језику симболична значења примарно преносе не путем ријечи, него путем покретних слика.

Препознавши важност филма у изградњи европског идентитета, Европска комисија дефинисала је 2011. године филмску писменост као ниво разумијевања филма, свијести и знатижеље у избору филмова, способност критичког гледања филма, анализе његовог садржаја, кинематографије и техничких аспеката, те способност манипулисања језичким и техничким ресурсима у продукцији покретних слика. Полазећи од тога да филм представља друштвено добро, Европска комисија подржава развој филмске писмености кроз различите пројекте, истичући важност филмског образовања.

Да бисмо могли да разумијемо све сегменте филмске писмености, потребно је најприје овладати основним појмовима, тј. алатима и ресурсима филмске умјетности као што су камера, озвучење, свјетло, музика, глума, режија, сценарио, монтажа и др. Разумјевши њихово значење и улогу у филму, моћи ћемо понудити одговоре на сљедећа питања:

  • Шта је то добар филм и како га препознати?
  • Које поруке филм преноси?
  • У чему се огледа његова вриједност?
  • Да ли и на који начин филм утиче на друштвене, социјалне и културне чињенице?

На ова питања често није лако дати одговор. Индивидуални приступ гледању и „оцјењивању“ вриједности филма, који је повезан са интересовањима и знањем појединца, његовим поимањем лијепог, доброг и свијета уопште, често је супротстављен објективној вриједности филма, задирући у питања личног „филмског укуса“, односно онога што се некоме „свиђа“ или „не свиђа“. Компетенције и вјештине филмске писмености стичу се од најранијег дјетињства гледањем филмова из различитих извора и различитих жанрова, те кроз формално и неформално филмско образовање.

Филм као аудиовизуелни медијум значајан је извор информација за дјецу од раног дјетињства.  У школском узрасту, филм представља изузетно ефикасан алат за побољшање вјештина читања и писања као и за оснаживање дјечје мотивације за учење и развијање менталних и когнитивних способности. Гледањем и вођењем разговора о одгледаним филмовима, филмско образовање позитивно утиче на развој критичког мишљења и креативности код дјеце. У том смислу, било би од изузетне користи у школске наставне програме у већој мјери увести изучавање филмске умјетности и филма као медија. Гледајући и самостално снимајући филмове, дјеци би на тај начин било омогућено да савладају вјештине филмске писмености и стекну вриједне компетенције у свом личном и друштвеном животу.

Кад је ријеч о високом образовању у Босни и Херцеговини, филм и остале гране драмских умјетности изучавају се у оквиру Академије сценских умјетности Универзитета у Сарајеву те у оквиру Академије умјетности Универзитета у Бањалуци.

Сарајево Филм Фестивал даје велики допринос развоју филмске писмености дјеце и младих у Босни и Херцеговини кроз Дјечији програм, Teen Arenu и Teen Action путем којих је дјеци и младима омогућен приступ великом број филмова.

Омладински Филм Фестивал Сарајево (ОФФ) основан је у циљу ангажовања и промоције младих филмских аутора из региона и Европе.

Кино Meeting Point осмислио је програм филмског образовања који се користи као додатак редовној настави о филму.

CineSchool дигитална платформа за ученике и наставнике представља пројекат уз који се ученици основних школа Кантона Сарајево едукују о филму као умјетничкој форми.

За развој и промоцију филмске писмености изузетно је важна сарадња различитих актера из образовног, умјетничког и политичко-економског сектора, као што су образовне институције, кина, институције које баштине филмску умјетност, доносиоци одлука, али и филмски фестивали и догађаји.

Као признање за постигнућа у области филмске умјетности, која је препозната као кључни покретач развојне стратегије града у сфери културе, економије и друштва, УНЕСКО је 31. октобра 2019. године Сарајево прогласио градом филма и уврстио га у глобалну УНЕСКО мрежу 18 свјетских креативних градова филма.