Новост

Четврти састанак неформалне мреже актера у области МИП

Print Friendly, PDF & Email

Регулаторна агенција за комуникације, у својству координатора активности неформалне мреже актера у области МИП, организовала је 13. септембра 2021. године четврти по реду (онлајн) састанак институција и организација активних у области МИП, којем су присуствовала 32 учесника.

Агенција је најавила одржавање кампање “Дани медијске и информационе писмености” од 24. до 31. октобра 2021. године“ по узору на сличне тематске кампање у другим државама, али и регионалне и глобалне кампање као што су EU Media Litearacy Week или УНЕСКО-ва Глобална седмица МИП. Подсјетила је да је слична кампања била планирана за март 2020. године, а да су све планиране активности морале бити, нажалост, отказане у посљедњи трен због почетка пандемије Ковид-19. Ове године кампања ће садржавати онлајн сајам на којем ће сви заинтересовани партнери добити прилику да укратко презентују неке од најзначанијих ресурса на тему МИП које су развили у протеклом периоду, те различите догађаје партнерских организација, који ће бити промовисани јавности путем друштвених мрежа и медија. Позвала је све присутне да се активно укључе у организацију кампање, те је нагласила да ће ове године ТВ и радио-станице бити посебно позване да се укључе у кампању продукцијом и емитовањем садржаја на теме из области МИП. Представљен је концепт и структура веб-странице www.medijskapismenost.ba која је плод сарадње Агенције и УНЕСКО-а и најављено је њено скорашње покретање.

Министарство саобраћаја и веза у Влади Републике Српске представило је неке од активности које је Министарство током године реализовало у оквиру кампање „Јачање медијске писмености код дјеце у РС“ најавивши за јесен одржавање серије обука за наставнике и стручне сараднике у основним школама, и информишући присутне о иницијативи Министарства за увођење предмета „Медијска писменост“ у наставни план и програм гимназија у РС, било као обавезан или изборни предмет.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija представило је неке од активности и иницијатива Министарства на пољу МИП, међу којима је израда акционог плана за безбједност дјеце у контексту борбе против дигиталног насиља и израда закона о сајбер безбједности, на чему Министарство ради у сарадњи са другим министарствима и организацијама на нивоу Федерације БиХ.

У посљедњих годину дана, УНЕСКО је поред подршке изради страницe www.medijskapismenost.ba подржао израду регионалне платформе www.seemil.org која је замишљена као регионални информативни портал који ће обједињавати и приказивати све што се на плану МИП буде одвијало у региону. Страница ће бити доступна на свим језицима региона, а њено постављање на мрежу очекује се до краја 2022. године. УНЕСКО је представио и пројекат „Осмислимо образовање заједно“ у оквиру којег је предвиђено организовање вишедневних обука за наставнике и учитеље у основним и средњим школама у РС и два кантона у Федерацији БиХ. Презентована је и публикација „МИП-дизајн учења за дигитално доба“ која садржи 15 модула који могу да послуже као припрема/приједлог за израду курикулума у свим нивоима образовања.

Савјет Европе најавио је скорашњу финализацију двије студије у сарадњи са Регулаторном агенцијом за комуникације, од којих се прва односи на мапирање успјешних модела и добре међународне праксе по питању укључивања и координације инситуција у активности намијењене унапређењу стања МИП у држави, док се друга студија односи на истраживање медијских навика одраслих у БиХ.

Платформа за мониторинг медија Raskrinkavanje.ba најавила је реализацију два истраживања о медијским навикама одраслих у БиХ, с посебним фокусом на информисање.

COI Step by step истакао је да ће трећа сезона „Бесједа о образовању“ бити посвећена искључиво темама из домена МИП.

Mediacentar представио је резултате најновијих истраживања „Модели пропаганде, дезинформација и мржње у медијумима“ и „Поларизовано повјерење јавности у медијуме и друштвене мреже у БиХ“, истакавши да ће до краја мјесеца бити финализовано и истраживање о медијским навикама младих у БиХ. Споменуте су активности које Медиацентар тренутно проводи у сарадњи са организацијом „Transitions“ из Чешке на тему породичног приступа МИП, као и публикација под називом „Смјернице о кориштењу медија, ИКТ и времену које дјеца проводе пред екраном“ коју је израдила мултидициплинарна група стручњака у сарадњи са Регулаторном агенцијом за комуникације и Медиацентром.

Асоцијација за медијску едукацију „Медиана“ из Тузле представила је радионице за наставнике на тему дезинформација које се проводе у оквиру пројекта „Медији без мржње“.

Представљене су затим неке од активности ОЕБС-а у оквиру програма за превенцију и борбу против тероризма, које укључују израду нове „Стратегије за превенцију и борбу против тероризма“ и активности усмјерене ка сузбијању радикализације у терористичке сврхе путем интернета.

Након обраћања представника мреже, представница Регулаторне агенције за комуникације позвала је све присутне на коментаре и сугестије у вези с начином рада ове неформалне мреже, те најавила слање и еваулационог упитника у наредном периоду.