Novost

Dan sigurnijeg interneta

Print Friendly, PDF & Email

Dan sigurnijeg interneta (Safer Internet Day – SID) je međunarodni događaj koji se na inicijativu Evropske komisije od 2004. godine globalno obilježava svakog drugog utorka u februaru, pod određenim sloganom koji stavlja akcenat na određenu problematiku.

Ovaj događaj, koji je tokom godina postao veoma važan u segmentu online sigurnosti i koji se danas obilježava u približno 170 zemalja svijeta, pokrenula je mreža centara za sigurniji internet Insafe/INHOPE (SIC), kao jednu od svojih najranijih akcija. Svake godine, Dan sigurnijeg interneta želi podići svijest o trenutnim, ali i novim internetskim problemima, od online nasilja, preko društvenih mreža do digitalnog identiteta i učiniti internet boljim i sigurnijim mjestom za sve, a posebno za djecu i mlade. Promovira odgovorniju upotrebu IK tehnologije od strane djece i mladih, pruža pomoć po pitanju zaštite djece na internetu i zalaže se za osnaživanje djece i mladih u online svijetu.

Svake godine Dan sigurnijeg interneta poziva mnoge aktere na nacionalnom i međunarodnom nivou, roditelje, odgajatelje, civilno društvo, donosioce odluka, industriju, kao i mlade korisnike da se aktivno uključe u stvaranje i održavanje boljeg i sigurnijeg digitalnog okruženja za djecu i mlade.

U Bosni i Hercegovini ovaj događaj se obilježava od 2011. godine, na inicijativu udruženja „Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS“ (MFS-EMMAUS), u organizaciji Centra za sigurni internet u BiH, sa ciljem realizacije preventivnih i promotivnih aktivnosti na zaštiti djece i mladih pri korištenju IK tehnologija.

Regulatorna agencija za komunikacije u saradnji sa različitim institucijama, organizacijama i kompanijama od 2011. godine učestvuje u obilježavanju ovog dana. Tom prilikom brojni akteri iz oblasti obrazovanja, zaštite djece, medijske politike i telekomunikacionog sektora promoviraju sigurno i odgovorno korištenje interneta i informaciono-komunikacionih tehnologija. Regulatorna agencija za komunikacije potiče i korisnike dozvola za obavljanje djelatnosti davaoca pristupa internetu da se priključe obilježavanju ovog datuma i razvijaju i promoviraju  svoje aktivnosti u domenu zaštite djece na internetu.

Svake godine u ovom događaju učestvuje sve veći broj učenika, koji uz svoje nastavnike, odgajatelje i socijalne radnike, kroz razne aktivnosti i takmičenja uče o važnosti medijske pismenosti i savladavaju nove vještine koje će im omogućiti siguran boravak u online svijetu.