Novost

Dani medijske i informacione pismenosti 2023. godine

Print Friendly, PDF & Email

Ovogodišnja kampanja Dani medijske i informacione pismenosti održat će se od 19. do 29. oktobra 2023. godine.

Kampanju koja se održava od 2020. godine organizira Regulatorna agencija za komunikacije u saradnji s i uz učešće organizacija i institucija aktivnih u oblasti medijske i informacione pismenosti.

Kampanja je pokrenuta s ciljem isticanja društvenog značaja medijske pismenosti i promocije projekata različitih aktera u ovoj oblasti, po uzoru na slične tematske kampanje u drugim državama, ali i regionalne i globalne kampanje kao što su EU Media Literacy Week ili UNESCO-ova Globalna sedmica MIP-a.

Svrha kampanje je zajednička promocija medijske i informacione pismenosti, podsticanje društvene rasprave o značaju ove teme, pogotovo u oblasti obrazovanja, te promocija konkretnih resursa izrađenih u ovoj oblasti kao što su različite studije, materijali za kreatore politika, nastavnike, djecu i roditelje, ali i sve građane.

Kampanja uključuje sljedeće aktivnosti:

 • koordinaciju i pomoć pri realizaciji događaja različitih formata partnerskih organizacija,
 • poziv medijima da se uključe u kampanju u vidu produkcije i objavljivanja sadržaja na različite teme iz oblasti medijske i informacione pismenosti,
 • promociju događaja partnerskih organizacija na društvenim mrežama i na platformi www.medijskapismenost.ba,
 • održavanje konferencije,
 • održavanje „Sajma medijske i informacione pismenosti“, kao prilike da svi zainteresirani partneri predstave javnosti najznačajnije razvijene materijale na teme iz oblasti MIP-a,
 • pripremu saopštenja za javnost i poziva za medije.

U kampanju se možete uključiti na sljedeće načine:

 • kreiranjem i distribucijom medijskih sadržaja na različite teme iz oblasti medijske i informacione pismenosti,
 • organizacijom događaja (radionica, diskusija, predavanja, prezentacija, takmičenja i sl.),
 • učešćem na konferencijama,
 • učešćem na „Sajmu medijske i informacione pismenosti“,
 • animiranjem drugih aktera da sami održe aktivnosti uz pomoć raspoloživih materijala – npr. nastavnici, bibliotekari, vaspitači i sl.
 • dostavljanjem materijala iz ove oblasti koje možemo promovirati na Facebook stranici „Medijska i informaciona pismenost u BiH“ i web-stranici www.medijskapismenost.ba,
 • podrškom online i medijskoj kampanji.

Neki od događaja koji će se odigrati u okviru ovogodišnje kampanje:

 • Sajam medijske i informacione pismenosti održat će se 25. oktobra u Europe House u Sarajevu, u organizaciji Regulatorne agencije za komunikacije u saradnji s i uz učešće organizacija i institucija aktivnih u oblasti medijske i informacione pismenosti. Na sajmu će akteri u oblasti medijske i informacione pismenosti imati priliku izložiti svoje materijale, te organizirati radionice, diskusije i prezentacije za različite ciljne grupe;
 • Stručna konferencija Pametno korištenje medija: Odgoj djece i mladih uz digitalne medije i umjetnu inteligenciju održat će se 27. oktobra u hotelu Holiday u Sarajevu, u organizaciji Fondacije „Mediacentar“ Sarajevo i Transitions;
 • Radionica sa studentima Digitalna transformacija društva i sigurnost održat će se 19. oktobra u 12 sati na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, u organizaciji Fakulteta;
 • Predavanja i radionice za srednjoškolce i studente Medijska i informaciona pismenost u digitalnom prostoru održat će se 27. oktobra na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru;
 • Predavanje i radionica za učenike Internet kao stil života u organizaciji JU „Porodično savjetovalište Kantona Sarajevo“ za učenike osnovne škole „Čengić Vila“ održat će se 19. oktobra i 23. oktobra za učenike osnovne škole „Zajko Delić“ u Sarajevu.

Za više informacija kako se priključiti kampanji, možete nas kontaktirati putem e-maila: medijskapismenost@rak.ba.