Novost

Digitalno blagostanje/dobrobit za djecu i mlade

Print Friendly, PDF & Email

Djeca i mladi ljudi odrastaju u online svijetu i veoma je važno da budu svjesni ogromnog utjecaja tehnologije i interneta na njihov fizički, mentalni i emocionalni život, da znaju kako da brinu o sebi i drugima kada borave na mreži i da svojim uravnoteženim digitalnim životom postignu digitalno blagostanje/dobrobit.  

Zašto je digitalno blagostanje/dobrobit važno za djecu i mlade? 

Djeca i mladi provode mnogo vremena pred ekranima koristeći različite tehnološke uređaje što može imati mnoge pozitivne, ali i negativne utjecaje na njihov život. Učenje, povezivanje sa prijateljima, dijeljenje iskustava su neke od mnogih prednosti interneta koje mogu poboljšati njihov život. Ali postoji i ona druga “tamnija strana” interneta koja donosi negativna iskustva, ugrožava njihovu sigurnost i često dovodi do niske razine razmišljanja o sebi, svom odnosu sa drugima i životu uopšte. Prekomjerna upotreba ekrana i provođenje previše vremena na društvenim mrežama često se vezuje za probleme mentalnog zdravlja mladih, koji se upoređuju sa često neralnim i iskrivljenim predstavljanjima drugih osoba i pri tome se osjećaju tjeskobno i neadekvatno u pogledu svog izgleda i načina života.

Količina vremena provedenog pred ekranima, ali i sadržaj koji djeca i mladi konzumiraju, za roditelje predstavljaju veliku brigu, ali oni često ne znaju na koji način pomoći djeci da shvate koliko je važno uravnotežiti njihov digitalni život sa onim koji se odvija izvan mreže, što je jedini put ka digitalnom blagostanju. Aktivnosti koje nisu vezane za tehnološke uređaje, kvalitetan odmor i san, igra i društveni odnosi “licem u lice” su temelj digitalnog blagostanja djece i mladih, tj. uravnoteženog korištenja tehnoloških uređaja uz kvalitetne sadržaje. Roditelji bi djeci u zavisnosti od njihovog uzrasta trebali pružiti podršku da razumiju da boravak na internetu (ne umanjujući njegove pozitivne strane) u njihovo slobodno vrijeme nije važniji od školskih obaveza, porodice, vanškolskih aktivnosti i hobija koji isključuju tehnologiju.

Bessi/Pixabay

Kako postići digitalno blagostanje/dobrobit djece i mladih? – savjeti roditeljima 

Razgovarajte sa svojom djecom

Organizujte razgovor o korištenju tehnoloških uređaja i interneta u vašoj porodici, njegovim dobrim i lošim stranama, sadržajima kojima djeca pristupaju online i sigurnosti na internetu. U razgovoru u zavisnosti od uzrasta djece postavite pitanja koja se tiču njihovih online navika:

 • Šta vole raditi na internetu i uz tehnološke uređaje?
 • Znaju li koliko vremena bi trebali provoditi uz različite ekrane?
 • Koje ih stvari čine sretnima, nesretnima, tužnima itd. kada koriste tehnologiju?
 • Osjete li da od toga imaju koristi i ako imaju, koje su to?
 • Znaju li razlučiti pozitivne od negativnih sadržaja na mreži?
 • Znaju li kako ostati sigurani online i kome trebaju prijaviti ukoliko je njihova sigurnost ugrožena?

Dajte primjer svojoj djeci

Ukoliko vi većinu svog slobodnog vremena provodite uz pametni telefon, laptop i druge tehnološke uređaje, dajete loš primjer svom djetetu. Stvorite u vašem domu okruženje koje nije fokusirano na njihovu pretjeranu upotrebu.

Roditeljska kontrola

Pronađite aplikacije koje će vašoj djeci stvoriti sigurno okruženje u kojem će razvijati dobre digitalne navike, a vama ponuditi opcije uz koje možete postaviti ograničenje vremena reprodukcije i dodijeliti pristup određenim aplikacijama i kontaktima. Jedna od takvih aplikacija je Samsung Kids.

Vrijeme odmora

Ukažite djeci na važnost odmora i sna za njihov rast i razvoj, što ometa upotreba digitalnih uređaja u noćnim satima.

Digitalni detoks

Kao i odraslima i djeci je potreban digitalni detoks. Pretvorite ga u porodični izazov i pokažite djeci da se mogu zabaviti i naučiti kreativne stvari bez korištenja digitalnih uređaja i unaprijed planirajte zajedničke aktivnosti:

 • Označite kućne zone bez tehnologije.
 • Vratite se hobijima i prirodi.
 • Osmislite porodične društvene igre.
 • Kuhajte zajedno.

Mikhail Nilov/Pexels

 • Zajednički se bavite sportom.
 • Potaknite djecu na kreativne aktivnosti (crtanje, muziciranje, pravljenje figurica, fotografisanje i dr.)
 • Gledajte filmove u kinu.
 • Uuputite djecu na analogne verzije knjiga, novina, stripova i dr.
 • Držite ekrane izvan dometa.
 • Dopustite djeci da predlažu ideje i aktivnosti.