Novost

Digitalno blagostanje/dobrobit

Print Friendly, PDF & Email

U vremenu u kojem je tehnologija postala svepristutna i neizostavna u svakodnevnom životu, teško je izbjeći digitalni stres koji utječe na sve segmente ljudskog života. Stoga je veoma važno sagledati kako korištenjem tehnologije možemo upravljati svojim digitalnim životom i učiniti ga bogatijim i ljepšim, tj. kako postići digitalno blagostanje/dobrobit.

Šta je digitalno blagostanje/dobrobit?

Pretjerano korištenje ekrana i tehnoloških uređaja koji su neizbježni u svakodnevnim aktivnostima može negativno utjecati na mentalno, fizičko i emocionalno zdravlje ljudi, što rezultira različitim medicinskim problemima i problemima u interakciji sa porodicom i prijateljima. S tim u vezi, često postavljano pitanje: „Koliko je previše?“, nema odgovora, jer zavisi od same osobe i samokontrole uključene u upravljanje ličnim digitalnim životom. Joint Information Systems Committee – JISC digitalno blagostanje/dobrobit definiše kao utjecaj tehnologija i digitalnih usluga na mentalno, fizičko i emocionalno zdravlje ljudi i složen koncept koji se može promatrati iz različitih perspektiva i u različitim konceptima i situacijama.

Prema individualnoj perspektivi, digitalno blagostanje predstavlja lični kontekst učenja i rada uz razumijevanje pozitivnih i potencijalno negativnih aspekata učešća u digitalnim aktivnostima i svjesnost načina upravljanja i  kontrole nad njima radi poboljšanja dobrobiti.

Društvena i organizacijska pespektiva uključuje pružaoce digitalnih sistema, usluga i sadržaja čija je odgovornost osigurati dobro upravljanje i podržavanje tih sistema i učiniti ih dostupnim i pravednim. Veoma je važno osnažiti i osposobiti korisnike na način koji podržava i/ili poboljšava njihovu dobrobit.

Kako postići digitalno blagostanje/dobrobit?

Da bi uspješno upravljali svojim digitalnim životom, najprije treba razviti svijest o svojim digitalnim navikama i postaviti sebi nekoliko pitanja:

 • Kako, koliko i na koji način koristite tehnološke uređaje?
 • Osjećate li da vam je tehnologija “zavladala” životom?
 • Osjećate li prezasićenost informacijama ili pritisak i stres zbog društvenih mreža ili poruka?
 • Da li često posežete za telefonom bez razloga i uznemireni ste kada ga zaboravite?
 • Imate li problema sa spavanjem?
 • Da li vas vaše digitalne navike ometaju u komunikaciji sa porodicom i prijateljima?
 • Da li ste zanemarili svoje interese i hobije?

Na vašem putu do digitalnog blagostanja trebate pronaći načine kako da to postignete, a neki od njih su:

Postavite granice i pratite svoju digitalnu aktivnost: Iako živimo u svijetu tehnologije okruženi različitim tehnološkim uređajima, postavite granice u vremenu u kojem koristite digitalne uređaje i pratite svoju digitalnu aktivnost. Većina pametnih telefona vam omogućava praćenje vaših aktivnosti kroz dnevna ograničenja za web stranice i aplikacije koje koristite. Da bi pronašli ravnotežu s tehnologijom koja vam odgovara, Google je svima omogućio alate potrebne za razvoj vlastitog osjećaja digitalne dobrobiti. Potražite i druge aplikacije uz pomoć kojih možete ograničiti korištenje svog uređaja.

Noću isključite zvukove za obavijesti i zatamnite svoj zaslon: Izaberite aplikacije uz pomoć kojih možete telefon staviti u noćni način rada i tako onemogućiti dobijanje poruka i obavijesti.

Uključite se u aktivnosti bez tehnoloških uređaja: Vratite se hobijima, uključite se u kreativne aktivnosti i što više boravite u prirodi i vježbajte.

Karolina Grabowska/ Pexels

Komunikacija u stvarnom vremenu neka vam bude prioritet: Pokušajte se „odmaći“ od svojih pametnih telefona i što više svog vremena komunicirajte sa ljudima bez tehnoloških uređaja. Šaljite što manje e-poruka i više razgovarajte sa ljudima.

Smanjite vrijeme koje provodite uz društvene mreže i društvene medije: Društvene mreže i društveni mediji igraju važnu ulogu u komunikaciji i informisanju, ali njihova prekomjerna upotreba može uzrokovati osjećaje potištenosti, depresije, usamljenosti i socijalne isključenosti. Komunikacija “licem u lice” je nezamijenjiva i potrebna u stvarnom životu.

Digitalna detoksikacija: Ukoliko želite da smanjite ili eliminišete vrijeme upotrebe digitalnih uređaja i društvenih mreža i na taj način poboljšate svoje mentalno zdravlje, potrebno je posvetiti se digitalnom detoksu. Donosimo vam nekoliko savjeta kako to možete učiniti:

 • Odredite vrijeme trajanja detoksikacije (vikend, 7 dana ili više);
 • Vratite kontrolu nad vašim digitalnim navikama:
 • Razbistrite vaš um i bolje koristite vaše vrijeme i mentalni prostor;
 • Zamijenite svoje digitalne navike nečim što ne uključuje tehnologiju;
 • Ako baš ne možete, zamijenite ih produktivnijim navikama (čitajte knjige online, pohađajte online kurseve i dr.)
 • Obavijestite ljude da se na neko vrijeme “povlačite” sa društvenih mreža.