Novost

Četvrti sastanak neformalne mreže aktera u oblasti MIP

Print Friendly, PDF & Email

Regulatorna agencija za komunikacije, u svojstvu koordinatora aktivnosti neformalne mreže aktera u oblasti MIP, organizirala je 13. rujna 2021. godine četvrti po redu (online) sastanak institucija i organizacija aktivnih u oblasti MIP, na kojem su bila nazočna 32 sudionika.

Agencija je najavila održavanje kampanje “Dani medijske i informacijske pismenosti” od 24. do 31. listopada 2021. godine“ po uzoru na slične tematske kampanje u drugim državama, ali i regionalne i globalne kampanje kao što su EU Media Litearacy Week ili UNESCO-v Globalni tjedan MIP. Podsjetila je da je slična kampanja bila planirana za ožujak 2020. godine, a da su sve planirane aktivnosti morale biti, nažalost, otkazane u posljednji tren zbog početka pandemije COVID-19. Ove godine kampanja će sadržavati online sajam na kojem će svi zainteresirani partneri dobiti priliku ukratko prezentirati neke od najznačanijih resursa na temu MIP koje su razvili u proteklom razdoblju, te različite događaje partnerskih organizacija, koji će biti promovirani javnosti putem društvenih mreža i medija. Pozvala je sve nazočne da se aktivno uključe u organizaciju kampanje, te je naglasila kako će ove godine TV i radiopostaje biti posebice pozvane da se uključe u kampanju produkcijom i emitiranjem sadržaja na teme iz oblasti MIP. Predstavljen je koncept i struktura web-stranice www.medijskapismenost.ba koja je plod suradnje Agencije i UNESCO-a i najavljeno je njezino skorašnje pokretanje.

Ministarstvo saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske predstavilo je neke od aktivnosti koje je Ministarstvo tijekom godine realiziralo u okviru kampanje „Jačanje medijske pismenosti kod djece u RS“ najavivši za jesen održavanje serije obuka za nastavnike i stručne suradnike u osnovnim školama, i informirajući nazočne o inicijativi Ministarstva za uvođenje predmeta „Medijska pismenost“ u nastavni plan i program gimnazija u RS, bilo kao obvezan ili izborni predmet.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija predstavilo je neke od aktivnosti i inicijativa Ministarstva na polju MIP, među kojima je izrada akcijskoga plana za sigurnost djece u kontekstu borbe protiv digitalnog nasilja i izrada zakona o cyber sigurnosti, na čemu Ministarstvo radi u suradnji s drugim ministarstvima i organizacijama na razini Federacije BiH.

U posljednjih godinu dana, UNESCO je pored potpore izradi stranice www.medijskapismenost.ba podržao izradu regionalne platforme www.seemil.org koja je zamišljena kao regionalni informativni portal koji će objedinjavati i prikazivati sve što se na planu MIP bude odvijalo u regiji. Stranica će biti dostupna na svim jezicima regije, a njezino postavljanje na mrežu očekuje se do konca 2022. godine. UNESCO je predstavio i projekt „Osmislimo obrazovanje zajedno“ u okviru kojeg je predviđeno organiziranje višednevnih obuka za nastavnike i učitelje u osnovnim i srednjim školama u RS i dvije županije u Federaciji BiH. Prezentirana je i publikacija „MIP-dizajn učenja za digitalno doba“ koja sadrži 15 modula koji mogu poslužiti kao priprema/prijedlog za izradu kurikuluma u svim razinama obrazovanja.

Vijeće Europe najavilo je skorašnju finalizaciju dviju studija u suradnji s Regulatornom agencijom za komunikacije, od kojih se prva odnosi na mapiranje uspješnih modela i dobre međunarodne prakse po pitanju uključivanja i koordinacije insitucija u aktivnosti namijenjene unapređenju stanja MIP u državi, dok se druga studija odnosi na istraživanje medijskih navika odraslih u BiH.

Platforma za monitoring medija Raskrinkavanje.ba najavila je realizaciju dva istraživanja o medijskim navikama odraslih u BiH, s posebnim fokusom na informiranje.

COI Step by step istaknuo je kako će treća sezona „Besjeda o obrazovanju“ biti posvećena isključivo temama iz domenе MIP.

Mediacentar predstavio je rezultate najnovijih istraživanja „Modeli propagande, dezinformacija i mržnje u medijima“ i „Polarizirano povjerenje javnosti u medije i društvene mreže u BiH“, istaknuvši kako će do konca mjeseca biti finalizirano i istraživanje o medijskim navikama mladih u BiH. Spomenute su aktivnosti koje Mediacentar trenutačno provodi u suradnji s organizacijom „Transitions“ iz Češke na temu obiteljskog pristupa MIP, kao i publikacija pod nazivom „Smjernice o korištenju medija, IKT i vremenu koje djeca provode pred ekranom“ koju je izradila multidiciplinarna skupina stručnjaka u suradnji s Regulatornom agencijom za komunikacije i Mediacentrom.

Asocijacija za medijsku edukaciju „Mediana“ iz Tuzle predstavila je radionice za nastavnike na temu dezinformacija koje se provode u okviru projekta „Mediji bez mržnje“.

Predstavljene su zatim neke od aktivnosti OSCE-a (OESS-a) u okviru programa za prevenciju i borbu protiv terorizma, koje uključuju izradu nove „Strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma“ i aktivnosti usmjerene ka suzbijanju radikalizacije u terorističke svrhe putem interneta.

Nakon obraćanja predstavnika mreže, predstavnica Regulatorne agencije za komunikacije pozvala je sve nazočne na komentare i sugestije u vezi s načinom rada ove neformalne mreže, te najavila slanje i evaulacijskog upitnika u narednom razdoblju.