Novost

Edukativni spotovi na temu zaštite djece na internetu

Print Friendly, PDF & Email

U okviru projekta “Zaštita djece na Internetu u sustavima korisnika dozvola Regulatrne agencije za komunikacije”, realizirana je serija edukativnih spotova za djecu školskog uzrasta. Riječ je o pet edukativnih spotova koji su namijenjeni đacima, pedagozima i roditeljima, a kojima je zajednička tema sigurno korištenje interneta i digitalnih tehnologija.

U ovom serijalu posebno su naglašene potencijalne opasnosti na internetu, kao što su neprimjereni i štetni sadržaji, problemi zaštite i način odabira pozitivnih sadržaja. Također, ukazuje se na opasnosti od prekomjernog korištenja ekrana i digitalnih tehnologija, na potrebu uspostavljanja zdravih medijskih navika, na opasnosti od neželjenog kontaktiranja i elektroničkog nasilja, kako se zaštititi i gdje potražiti pomoć, kao i opasnosti vezane za zaštitu osobnih podataka. Edukativni spotovi bave se i društvenim mrežama, odnosno, konkretnim savjetima za korištenje najpopularnijih mreža koje koriste djeca u Bosni i Hercegovini, kao i pitanjem sigurnog i efikasnog korištenja platformi koje se najčešće koriste u online nastavi.

Edukatori u spotovima su dječji i školski psiholozi i prihoterapeuti, prof.dr Ivana Zečević i Saša Risojević.

Regulatorna agencija za komunikacije omogućila je spotove dostupnim i besplatnim za sve školske i pedagoške ustanove u Bosni i Hercegovini, koje ih mogu koristiti kao module na satovima razredne nastave. Također, besplatni su i slobodni za emitiranje svim zainteresiranim TV emiterima, u njihovim školskim, dječjim i obrazovnim programima.

Spotovi su titlovani na službenim jezicima u BiH.