Novost

Filmska pismenost

Print Friendly, PDF & Email

Filmska pismenost kao neodvojivi dio medijske i informacijske pismenosti može se definirati kao razina razumijevanja filma kroz kritičko analiziranje sadržaja, kinematografije i tehničkih aspekata filma i razumijevanje filmske umjetnosti kao stvaralaštva.

 

Otkako je film nastao koncem 19. stoljeća, ne jenjava fascinacija pokretnim slikama, uz koje se smijemo, plačemo, upoznajemo nepoznate krajeve, ljude i kulture, suživljavamo sa sudbinama filmskih junaka, ali i oblikujemo naše duhovne horizonte: vrijednosti, stavove i poglede koji se tiču kako nas samih, tako i svijeta koji nas okružuje. S vremenom, film je postao zaseban jezik komunikacije, koji se uči od najranijeg djetinjstva, uz iste ideje, koncepte i strukturu koje sadrži i standardni jezik, s tom razlikom što se u filmskom jeziku simbolična značenja primarno prenose ne putem riječi, nego putem pokretnih slika.

Prepoznavši važnost filma u izgradnji europskog identiteta, Europska komisija definirala je 2011. godine filmsku pismenost kao razinu razumijevanja filma, svijesti i znatiželje u izboru filmova, sposobnost kritičkog gledanja filma, analize njegovog sadržaja, kinematografije i tehničkih aspekata, te sposobnost manipuliranja jezičnim i tehničkim resursima u produkciji pokretnih slika. Polazeći od toga da film predstavlja društveno dobro, Europska komisija podržava razvoj filmske pismenosti kroz različite projekte, ističući važnost filmskog obrazovanja.

Kako bismo mogli razumjeti sve segmente filmske pismenosti, potrebno je najprije ovladati temeljnim pojmovima, tj. alatima i resursima filmske umjetnosti kao što su kamera, ozvučenje, svjetlo, glazba, gluma, režija, scenarij, montaža i dr. Razumjevši njihovo značenje i ulogu u filmu, moći ćemo ponuditi odgovore na sljedeća pitanja:

  • Što je to dobar film i kako ga prepoznati?
  • Koje poruke film prenosi?
  • U čemu se ogleda njegova vrijednost?
  • Utječe li i na koji način film na društvene, socijalne i kulturne činjenice?

Na ova pitanja često nije lako dati odgovor. Individualni pristup gledanju i „ocjenjivanju“ vrijednosti filma, koji je povezan s interesiranjima i znanjem pojedinca, njegovim poimanjem lijepog, dobrog i svijeta uopće, često je suprotstavljen objektivnoj vrijednosti filma, zadirući u pitanja osobnog „filmskog ukusa“, odnosno onoga što se nekome „sviđa“ ili „ne sviđa“. Kompetencije i vještine filmske pismenosti stječu se od najranijeg djetinjstva gledanjem filmova iz različitih izvora i različitih žanrova, te kroz formalno i neformalno filmsko obrazovanje.

Film kao audiovizualni medij značajan je izvor informacija za djecu od ranog djetinjstva.  U školskom uzrastu, film predstavlja iznimno učinkovit alat za poboljšanje vještina čitanja i pisanja kao i za osnaživanje dječje motivacije za učenje i razvijanje mentalnih i kognitivnih sposobnosti. Gledanjem i vođenjem razgovora o odgledanim filmovima, filmsko obrazovanje pozitivno utječe na razvoj kritičkog mišljenja i kreativnosti kod djece. U tom smislu, bilo bi od iznimne koristi u školske nastavne programe u većoj mjeri uvesti izučavanje filmske umjetnosti i filma kao medija. Gledajući i samostalno snimajući filmove, djeci bi na taj način bilo omogućeno da savladaju vještine filmske pismenosti i steknu vrijedne kompetencije u svom osobnom i društvenom životu.

Kad je riječ o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, film i ostale grane dramskih umjetnosti izučavaju se u okviru Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu te u okviru Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci.

Sarajevo Film Festival daje veliki doprinos razvoju filmske pismenosti djece i mladih u Bosni i Hercegovini kroz Dječiji program, Teen Arenu i Teen Action putem kojih je djeci i mladima omogućen pristup velikom broj filmova.

Omladinski Film Festival Sarajevo (OFF) osnovan je u cilju angažiranja i promocije mladih filmskih autora iz regije i Europe.

Kino Meeteng Point osmislio je program filmskog obrazovanja koji se koristi kao dodatak redovitoj nastavi o filmu.

CineSchool digitalna platforma za učenike i nastavnike predstavlja projekt uz koji se učenici osnovnih škola Sarajevske županije educiraju o filmu kao umjetničkoj formi.

Za razvoj i promociju filmske pismenosti iznimno je važna suradnja različitih aktera iz obrazovnog, umjetničkog i političko-ekonomskog sektora, kao što su obrazovne institucije, kina, institucije koje baštine filmsku umjetnost, donositelji odluka, ali i filmski festivali i događaji.

Kao priznanje za postignuća u oblasti filmske umjetnosti, koja je prepoznata kao ključni pokretač razvojne strategije grada u sferi kulture, ekonomije i društva, UNESCO je 31. listopada 2019. godine Sarajevo proglasio gradom filma i uvrstio ga u globalnu UNESCO mrežu 18 svjetskih kreativnih gradova filma.