Novost

Gdje su granice marketinške inventivnosti i koje vrste oglašavanja su zabranjene?

Print Friendly, PDF & Email

Premda su marketinški oglasi oličenje kreativnosti i originalnosti, njihov sadržaj itekako podliježe brojnim pravilima i ograničenjima. Prije svega, važno je osigurati da reklamni sadržaji ne dovedu u pitanje poštivanje ljudskog dostojanstva, ne ponize, zastraše ili podstaknu na mržnju, nasilje ili diskriminaciju pojedinca ili skupine, da ne podstaknu ponašanje štetno po zdravlje, sigurnost ili okoliš, te da ne budu suprotstavljene općeprihvaćenim standardima pristojnosti. Budući da odgovornost za sadržaj emitiranih komercijalnih komunikacija snose pružatelji medijskih usluga, a ne marketinške agencije koje su ih kreirale, pružatelji medijskih usluga dužni su pregledati sve oglase prije njihovog emitiranja i uvjere se da njihov sadržaj nije u suprotnosti s odredbama Kodeksa o komercijalnim komunikacijama Regulatorne agencije za komunikacije.

U nastavku saznajte koje su vrste komercijalnih komunikacija zabranjene i u kojim okolnostima:

 • Komercijalne komunikacije ne smiju prikazivati sadržaj koji može biti uvredljiv ili u suprotnosti s općeprihvaćenim standardima pristojnosti. Međutim, ova odredba ne ograničava umjetničku i drugu slobodu autora da uporabi sadržaj koji može provocirati i podstaći gledatelje na kritičko razmišljanje. Karikature, satira, poigravanje sa stereotipima upravo i jesu tehnike koje se nerijetko koriste u marketinške svrhe, vodeći računa da dati marketinški sadržaj ne vrijeđa određenu skupinu ljudi na temelju njihove pripadnosti, uvjerenja, osobenosti i slično.
 •  Zabranjene su komercijalne komunikacije koje podstiču ponašanje koje bi moglo ugroziti zdravlje, psihički i/ili moralni razvoj maloljetnika.
 • Pružateljima medijskih usluga zabranjuje se emitiranje oglasa koji promoviraju nadriliječništvo ili usluge u vezi s nadriliječništvom, budući da zakonodavstvo Bosne i Hercegovine tretira nadriliječništvo (bavljenje liječenjem ili bilo kojom drugom zdravstvenom djelatnošću bez posjedovanja propisane stručne spreme) kao kazneno djelo i kao takvo ga zabranjuje.
 • Zabranjeno je emitiranje televizijskog oglašavanja i teletrgovine tijekom prijenosa vjerskih službi (misa, namaza, liturgija, molitvi). Ova se zabrana ne odnosi na ostali vjerski program, već isključivo na prijenose vjerskih službi.
 • Oglašavanje na dijelu ekrana zabranjeno je u dječjim, vjerskim, informativno-političkim i programima o tekućim događajima, zbog specifičnosti i posebne osjetljivosti ovih programskih kategorija i uslijed opasnosti da umetnuti oglas ne bude protumačen kao dio uredničkog sadržaja.
 • Zabranjeno je emitiranje prikrivenih i obmanjujućih komercijalnih komunikacija, kao i korištenje tehnika djelovanja na podsvijest. Zabranjuju se i svi oblici zlouporabe i/ili manipuliranja sujevjerjem, strahovima ili lakovjernošću pojedinaca ili javnosti, kao i podsticanje na potencijalno štetna ponašanja.
 • Zabranjene su komercijalne komunikacije kojima se prikazuje bezrazložna uporaba sile ili prijetnja uporabom sile, te svaki oblik komercijalnih komunikacija koji se odnosi na cigarete i druge duhanske proizvode, oružje, streljivo i pirotehnička sredstva, te opojne droge.
 • Komercijalne komunikacije koje se odnose na sve vrste alkoholnih pića ne smiju biti posebno usmjerene na maloljetnike, a osobe koje se u ovakvim sadržajima dovode u vezu s konzumiranjem alkoholnih pića ne smiju biti, niti izgledati kao maloljetnici. Zabranjeno je povezivanje konzumiranja alkohola s poboljšanjem fizičkih sposobnosti ili upravljanjem motornim vozilom, kao i iznošenje tvrdnji da alkohol posjeduje ljekovita svojstva, da djeluje kao stimulans, sedativ ili sredstvo za rješavanje osobnih problema. Nije dozvoljeno ni ohrabrivanje neumjerene konzumacije alkohola kao ni prikazivanje apstinencije ili umjerenosti u negativnom svjetlu, isticanje visokog sadržaja alkohola kao pozitivnog svojstva alkoholnog pića, te stvaranje dojma da konzumacija alkohola doprinosi društvenom ili seksualnom uspjehu.
 • Nisu dopuštene komercijalne komunikacije za lijekove, medicinska sredstva i medicinske tretmane dostupne isključivo na liječnički recept ili uputnicu, kao ni teletrgovina za lijekove, medicinska sredstva i medicinske tretmane.
 • Emitiranje pojedinih komercijalnih komunikacija zabranjeno je osim između 24:00 i 6:00. U pitanju su komercijalne komunikacije koje izravno ili neizravno upućuju na erotiku ili pornografiju (hot-line, oglašavanje i teletrgovina tiska, filmova i sl.) kao i komercijalne komunikacije koje na bilo koji način promoviraju paranormalne pojave, parapsihologiju i sve usluge u vezi s navedenim. Ograničenje se u oba slučaja ne primjenjuje na sadržaje koji se prikazuju uz tehničku zaštitu, kao ni na medijske usluge na zahtjev.
 • Zabranjeno je sponzoriranje vijesti i programa o tekućim događajima.
 • Proizvođači ili prodavači cigareta i drugih duhanskih proizvoda, kao i oružja, municije, pirotehničkih sredstva ili opojnih droga ne mogu biti sponzori televizijskog ili radioprograma.
 • U okviru programa sponzoriranog od strane osobe koja se bavi proizvodnjom ili prodajom lijekova i medicinskih sredstava, te pružanjem medicinskih tretmana, nije dozvoljena promocija lijekova, medicinskih sredstava i medicinskih tretmana dostupnih isključivo na liječničku recept ili uputnicu.
 • Plasman proizvoda je zabranjen osim u kinematografskim djelima, filmovima i serijama napravljenim za televiziju i radio, sportskim programima i programima lake zabave. Ova iznimka se ne odnosi na dječje i vjerske programe iz pobrojanih kategorija. Iznimku od ove zabrane predstavljaju i slučajevi kada se televizijskoj ili radiopostaji ne nudi novčana nadoknada, već joj se određene robe ili usluge, kao što su produkcijski rekviziti ili nagrade, pružaju besplatno u zamjenu za njihovo prikazivanje u programu.