Novost

Istraživanje o medijskim navikama odraslih u BiH

Print Friendly, PDF & Email

Istraživanje o medijskim navikama i stavovima odraslih u Bosni i Hercegovini provedeno je na inicijativu Vijeća Europe i Regulatorne agencije za komunikacije kako bi se stekao detaljan uvid u medijske navike i stavove odraslih, kao temelj za razvitak inicijativa medijskog opismjenjavanja i razvitak regulatornog okvira. Istraživanje je provedeno na statistički reprezentativnom uzorku i prvo je ovakve vrste u BiH. Sukladno dobrim praksama ovakvih istraživanja u drugim europskim zemljama, daje detaljan uvid u to kako se odrasle osobe u BiH nose s trenutačno složenim i brzo mijenjajućim medijskim ekosustavom. Rezultati su interpretirani u širem sociodemografskom kontekstu, a posebice su izdvojeni rezultati za mlade osobe (18-24), žene, starije osobe (65+), te osobe u digitalnom jazu.

Istraživanje daje detaljan uvid u to kojim medijima i informacijsko-komunikacijskim uslugama odrasli građani BiH imaju pristup, koliko vremena tijekom dana provode uz njih, koje medijske sadržaje gledaju/slušaju/prate/kreiraju, u kojoj se mjeri osjećaju sposobnim kritički analizirati medije i IK tehnologije, kako procjenjuju svoje znanje o medijima i IK tehnologijama, te osjećaju li potrebu da na tom polju stječu nova znanja i vještine.

Rezultati ovoga istraživanja ukazat će ​različitim zainteresiranim stranama, kao što su kreatori medijskih politika, medijska industrija i nevladine organizacije, na to kojim skupinama u bh. društvu je potrebna bolja digitalna uključenost, koje promjene u regulatornom okviru mogu biti korisne, koje tematske oblasti treba obuhvatiti inicijativama medijskog opismenjavanja i edukacijom različitih ciljnih skupina, te kojim komunikacijskim kanalima i izvorima znanja o medijima i IK tehnologijama građani BiH daju prednost.

Istraživanje je provedeno u okviru projekta Vijeća Europe „Medijska i informacijska pismenost: za ljudska prava i demokraciju u BiH“, u suradnji s Custom Concept, profesionalnom agencijom za ispitivanje javnog mnijenja, istraživanje tržišta i konzalting. Finalno izvješće o rezultatima ovoga istraživanja objavljeno je u listopadu 2021. godine.

Finalno izvješće o rezultatima istraživanja “Medijske navike odraslih u BiH” dostupno je na BHS i engleskom jeziku.

U nastavku vam donosimo osam infografika koje na slikovit način sumiraju najvažnije rezultate istraživanja.