Novost

ITU Smjernice za IKT kompanije o sigurnosti djece na internetu

Print Friendly, PDF & Email

Smjernice za IKT kompanije u pogledu sigurnosti na internetu, koje je 2020. godine kreirala Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU), namijenjene su kompanijama koje razvijaju, pružaju ili koriste telekomunikacije ili srodne aktivnosti u pružanju svojih proizvoda i usluga. Smjernice su usmjerene na zaštitu djece u svim područjima i od svih rizika u digitalnom svijetu i kao takve ističu dobru praksu aktera u industriji, koja se može uzeti u obzir u procesu izrade, razvoja i upravljanja poslovima u kontekstu politika zaštite online sigurnosti djece.

Razvoj digitalnih tehnologija donio je djeci i mladima neograničene mogućnosti za online komunikaciju, učenje i razonodu, ali i mnoge rizike po njihovu sigurnost. Pitanje uznemiravanja, zlouporabe osobnih podataka, različitih vrsta online zlostavljanja, samo su neki od rizika kojima su djeca i mladi izloženi uporabom IKT. U tom smislu, IKT industrija ima ključnu ulogu, jer posjeduje tehnološko znanje kojem kreatori politika trebaju pristupiti i razumjeti ga kako bi razvili održivu i učinkovitu strategiju za zaštitu djece na internetu. Kompanije također imaju odgovornost kroz svoje usluge osigurati zaštitu djece i njihovih prava u digitalnom okruženju.

Smjernice donose niz preporuka za IKT kompanije u svim ključnim područjima, navodeći primjere dobre prakse. Svrha smjernica je:

 • uspostava zajedničke referentne točke za IKT, internetsku industriju i relevantne interesne strane,
 • pružanje smjernica kompanijama o identifikaciji, sprječavanju i ublažavanju bilo kakvih negativnih utjecaja njihovih proizvoda i usluga na dječja prava,
 • davanje smjernica kompanijama o utvrđivanju načina na koje mogu promovirati prava djeteta i odgovorno digitalno građanstvo među djecom,
 • predlaganje zajedničkih načela koja čine osnovu nacionalnih ili regionalnih obveza u svim srodnim industrijama.

IKT kompanije pozvane su da u pet ključnih područja poduzmu mjere kako bi djeci osigurali sigurnu uporabu IKT:

 • Integriranje prava djeteta u sve odgovarajuće korporativne politike i procese upravljanja – pozivanje kompanija da poduzmu mjere u cilju identificiranja, sprječavanja, ublažavanja i po potrebi, saniranja potencijalnih i stvarnih negativnih utjecaja online sadržaja na djecu, s naglaskom na ranjive skupine djece.
 • Razvoj standardnih postupaka rukovanja materijalom o seksualnom zlostavljanju djece (CSAM) – pozivanje kompanija da osiguraju linije za potporu i poduzmu korake u cilju onemogućavanja korištenja njihovih mreža i usluga u svrhu širenja CSAM materijala.
 • Stvaranje sigurnijeg i dobno prilagođenog internetskog okruženja – provajderi sadržaja i usluga pozvani su da opisuju prirodu sadržaja ili usluga koje pružaju i sukladno tomu preporučuju ciljni starosni raspon, kao i da usvoje najviše standarde zaštite privatnosti po pitanju prikupljanja, obrade i čuvanja podataka od ili o djeci i mladima.
 • Edukacija djece, roditelja i edukatora o sigurnosti djece i odgovornoj uporabi IKT – kompanije su pozvane da osiguraju alate za tehničku zaštitu i da aktivno sudjeluju u podizanju svijesti javnosti o odgovornom i sigurnom korištenju interneta.
 • Promocija digitalne tehnologije u kontekstu jačanja građanskog aktivizma – pozivanje kompanija da vode računa da njihove usluge budu sukladne građanskim pravima djece i mladih, da rade na uklanjanju digitalne podjele, na promociji razvoja vještina digitalne i medijske pismenosti, vodeći računa o sigurnosti dizajna svojih proizvoda.

Smjernice donose i kontrolnu listu po značajkama, koja se odnosi na poduzeća koja pružaju usluge sa specifičnim značajkama za poštivanje i podršku dječjih prava na mreži:

 • Značajka A: Osigurati povezivanje, usluge skladištenja podataka i hostinga.
 • Značajka B: Ponuditi organizirani digitalni sadržaj.
 • Značajka C: Hostovati sadržaj koji generiraju korisnici i povezati korisnike.
 • Značajka D: Sustavi vođeni vještačkom inteligencijom.

Stvaranje sigurnog digitalnog okruženja za djecu i mlade moguće je samo uz zajedničku djelatnost i suradnju svih interesnih strana: vlada, roditelja, djece, edukatora, pri čemu važno mjesto zauzimaju i IKT kompanije.