Novost

Kapaciteti nevladinih organizacija i udruga građana u pogledu medijske pismenosti

Print Friendly, PDF & Email

Tijekom listopada 2020. i 2021. godine,  BH novinari su proveli  dva istraživanja pod nazivom „Kapaciteti nevladinih organizacija i udruga građana u pogledu medijske pismenosti“ i intervjuirali predsjednike uzorkovanih organizacija civilnog društva. Istraživanja su provedena s ciljem utvrđivanja razine medijske pismenosti, znanja i mehanizama u organizacijama civilnog društva neophodnih za edukaciju lokalnog stanovništva o tome kako pristupiti medijima, kako analizirati sadržaje medijskih poruka i kako samostalno proizvesti medijski sadržaj.

Neka od istraživačkih pitanja koja su korištena tijekom istraživanja bila su o tome imaju li nevladine organizacije dovoljno znanja i resursa u pogledu medijske i informacijske pismenosti, te jesu li do sada imale treninge iz ove oblasti, imaju li zaposleni u organizacijama razvijene vještine kritičkog mišljenja koje im omogućavaju izabrati adekvatne medije, rade li organizacije s lokalnim stanovništvom i svojim ciljnim skupinama na obukama iz oblasti medijske pismenosti, te održavaju li radionice na tu temu itd.

Istraživanjem je u 2020. godini bilo obuhvaćeno 48, a naredne 2021. godine, 64 organizacije  iz cijele Bosne i Hercegovine, koje se primarno bave građanskim aktivizmom, demokracijom i ljudskim pravima, te društvenim pitanjima. Glavni istraživač u oba istraživanja bio je mr. Borislav Vukojević.

Istraživanja su realizirana u okviru projekta „Slobodni mediji, slobodno društvo“, koji provodi Udruženje BH novinari u suradnji s Asocijacijom elektronskih medija u BiH (AEM BiH), uz financijsku potporu Europske unije.

Komparativnom analizom rezultata istraživanja iz 2020. i 2021. godine konstatirano je da na realizacijskoj i individualnoj razini nema nikakvih razlika kada je u pitanju odnos prema medijskoj pismenosti. Organizacije i zaposleni dijele isti stav prema najvećim preprekama podizanju vještina medijske pismenosti, a to su nedostatak vremena i nedostatak novčanih sredstava. Organizacije i pojedinci su sinkronizirani kada je u pitanju ohrabrivanje i pozitivna atmosfera za korištenje novih medijskih tehnologija, kao i u odnosima prema slobodi medija. Za razliku od 2020. godine, primjetno je da su obuke o medijskoj pismenosti u 2021. godini imale pozitivan učinak na organizacije i pojedince.

Preuzmite: Kapaciteti nevladinih organizacija i udruženja građana u pogledu medijske pismenosti (2020)