Novost

Klasifikacija televizijskih sadržaja u svrhu zaštite maloljetnika

Print Friendly, PDF & Email

Zaštita maloljetnika od potencijalno neprimjerenih i štetnih televizijskih sadržaja zajednički je zadatak roditelja ili skrbnika, regulatora i pružatelja medijskih usluga, koji su, svatko na svoj način, pozvani voditi računa o tome da djeca ne budu izložena sadržajima koji nisu prilagođeni njihovom uzrastu.

Prema Istraživanju o medijskim navikama djece i stavovima odraslih koje su 2019. godine proveli Regulatorna agencija za komunikacije i UNICEF u BiH, roditelji procjenjuju da njihova djeca uzrasta 0-18 godina kada je školski dan u prosjeku pred ekranom provedu skoro tri sata, a vikendom tri i po sata, tim više što su starija.

Televizijski sadržaji koje djeca gledaju i slušaju utječu na oblikovanje njihovih mišljenja, stavova, vrijednosti i ponašanja. Ti utjecaji mogu biti pozitivni i stimulativni po rast i razvoj djeteta, ali isto tako mogu predstavljati opasnost po njegov fizički, psihički i moralni razvoj. Roditelji, skrbnici i svi koji brinu o djeci trebaju voditi računa da djeca gledaju medijske sadržaje prilagođene njihovom uzrastu, te u odgovarajućem vremenskom terminu.

U praksi, zaštita maloljetnika od potencijalno neprimjerenih i štetnih sadržaja provodi se pregledom sadržaja prije emitiranja, te kategorizacijom i vremenskim ograničenjima emitiranja, primjenom mjera tehničke zaštite, kao što su PIN kodovi i sl. za pristup određenim sadržajima koji nisu namijenjeni široj publici, i prema potrebi upozorenjem prije emitiranja uznemirujućih sadržaja u programima.

Regulatorna agencija za komunikacije donosi pravila kojima se definiraju obveze svih pružatelja medijskih usluga u pogledu zaštite maloljetnika i Kodeksom o audiovizualnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija koji se bavi ovim pitanjem, kao potencijalno neprimjerene i štetne sadržaje definira:

  • sadržaje koji mogu OZBILJNO narušiti fizički, psihički i moralni razvoj maloljetnika i čije je emitiranje zabranjeno,
  • neopravdano prikazivanje brutalnog i ekstremnog nasilja,
  • pornografske sadržaje u kojima se prikazuju eksplicitni prizori seksualnog odnosa s elementima nasilja ili ekstremnih seksualnih fetiša.

Kodeksom se propisuje da su pružatelji medijskih usluga obvezni sadržaje za koje je vjerojatno da bi mogli ugroziti fizički, psihički ili moralni razvoj maloljetnika, a prikazuju se bez tehničke zaštite, za sve vrijeme trajanja na ekranu označavaju jasno istaknutim grafičkim oznakama: 12+, 16+ (smiju se emitirati od 22:00 do 06:00 sati) i 18+ (smiju se emitirati od 24:00 do 06:00 sati), uz emitiranje u točno određenim terminima, koji se odnose i na repriziranje takvog sadržaja.

Obveze klasifikacije i emitiranja u pripadajućim terminima se odnose na sve vrste sadržaja – filmove, serije, glazbene spotove, reklame i zabavne emisije, a tiče se svih elemenata sadržaja (slika, ton ili tekst ispisan u krolu).

Sadržaji koji se ne smatraju potencijalno neprimjerenim i štetnim po maloljetnike ne podliježu obvezi označavanja ili vremenskom ograničenju emitiranja, a odluku o tome koji će se sadržaj označavati kao takav ili ne donosi pružatelj medijskih usluga.

Kada je u pitanju prikazivanje sadržaja putem usluge na zahtjev, tu su pravila blaža s obzirom na činjenicu da gledatelji sami biraju što će i kada gledati. Označavanje sadržaja na ekranu putem grafičkih oznaka 12+, 16+ i 18+ za vrijeme trajanja sadržaja nije obvezatno, ali je obvezatno ove oznake naznačiti u katalogu ponuđenih sadržaja, kako bi gledatelji prilikom izbora sadržaja bili informirani o tome za koji uzrast je dati sadržaj prikladan. Također, na usluge na zahtjev se ne primjenjuje vremensko ograničenje za sadržaje koji spadaju u kategorije 12+ i 16+.

Kako bi podigla svijest o utjecaju televizijskih sadržaja na djecu i maloljetnike i skrenula pozornost na potrebu aktivnijeg praćenja medijskih navika djece, Regulatorna agencija za komunikacije izradila je promotivni spot o zaštiti maloljetnika od neprimjerenih televizijskih sadržaja, koji je poglavito namijenjen roditeljima, skrbnicima i drugima koji brinu o djeci. Spot podsjeća na spomenute grafičke oznake 12+, 16+ i 18+ koje su prisutne sve vrijeme trajanja televizijskih sadržaja kod kojih postoji vjerojatnoća da bi mogli ugroziti fizički, psihički ili moralni razvoj djece mlađe od navedenog uzrasta. Uz to, spot nabraja sadržaje koji izričito nisu primjereni djeci, a to su prizori nasilja, seksa, vulgarnosti, korištenja raznih opijata i kockanja.

Roditelji ili skrbnici imaju najveću ulogu i odgovornost kada su u pitanju medijske navike djece i trebali bi zajedno sa svojom djecom postaviti pravila o korištenju medijskih sadržaja, pri tomu vodeći računa o njihovoj prikladnosti uzrastu djeteta, stupnju njegova razvoja i senzibilitetu. Pri tomu se trebaju na odgovarajući način koristiti i  prednosti tehničke zaštite koju nude IPTV, kablovski ili DTH operateri. Više informacija o tome kako kreirati pozitivne medijske navike i postaviti odgovarajuća ograničenja roditelji mogu pročitati u Smjernicama o korištenju medija, informacijsko-komunikacijskih tehnologija i vremenu koje djeca provode pred ekranom.