Novost

Konferencija o medijskoj i informacijskoj pismenosti

Print Friendly, PDF & Email

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) u suradnji s Uredom Vijeća Europe organizira
Konferenciju o medijskoj i informacijskoj pismenosti, 25. i 26. listopada, u okviru kampanje „Dani
medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini“ (23.-30. listopada 2022. godine).

Jedan od središnjih događaja kampanje bit će dvodnevna konferencija u Sarajevu u okviru koje će biti
realizirana radionica „Primjena, unaprjeđenje i promoviranje europskih i međunarodnih standarda
MIP-a u BiH“. Nakon radionice, bit će predstavljene studije i strateški dokumenti izrađeni u okviru
projekta Vijeća Europe „Medijska i informacijska pismenost: za ljudska prava i demokraciju“
namijenjeni kreatorima politika, nastavnicima, ali i svima koji su angažirani na polju promoviranja
MIP u BiH.

U okviru dvodnevne konferencije održat će se i “Sajam medijske i informacijske pismenosti” na kojem
će biti prezentirani materijali na temu medijske i informacijske pismenosti različitih partnerskih
organizacija, kao i materijali i istraživanja koje je Agencija realizirala u okviru projekta “Zaštita djece
na internetu u sustavu korisnika dozvola Regulatorne agencije za komunikacije”.

Premijerno će biti prikazani video spotovi pod sloganom „Edukacijom do sigurnosti djece na
internetu“, te ćemo time ozvaničiti kampanju i projekat koji Agencija intenzivno provodi tokom čitave
godine a čiji je glavni cilj zaštita djece na internetu.

Spotovi su prikaz realnih događaja i svakodnevnih opasnosti s kojima se djeca susreću tijekom
boravka na internetu. Cilj videa jeste da prikažu negativne posljedice koje virtualni svijet nosi sa
sobom, poput vrbovanja, obmane, krađe identiteta, sextinga ili pornografije, ali i korisne savjete koji
mogu pomoći kako djeci tijekom boravka na internetu, tako i roditeljima u zaštiti njihove djece.

Spotovi su rađeni s različitom tematikom za ciljanu publiku kojoj su namijenjeni. Snimke koje su za
mlađu djecu imaju glavnog lika, poznatog bosanskohercegovačkog YouTube-ra Cerixa, koji donosi niz
savjeta i trikova za mališane. Spotovi za tinejdžere prilagođeni su njihovom uzrastu i prikazuju
činjenice i opasnosti s kojima se većina mladih bar jednom susrela u online svijetu. Biće prikazani i
spotovi koji se odnose na platforme za dijeljenje video sadržaja, koji donose preporuke, mehanizme i
alate kako se djeca mogu zaštititi od neprimjerenog video sadržaja koji se svakodnevno plasira na
društvenim mrežama.

Uz sve video materijale, kampanju prate i tiskani edukativni materijali, brošura za najmlađe i leci sa
smjernicama za roditelje. Cilj projekta je da se kroz edukaciju i informiranje roditelja o obmanama i
štetnim posljedicama za razvoj djece, spriječe sve potencijalne opasnosti i poboljša zaštita djece na
internetu.