Novost

Mediji i rod: prema rodno uravnoteženoj zastupljenosti i sudjelovanju u medijima u Bosni i Hercegovini

Print Friendly, PDF & Email

Studija o medijima i rodnim pitanjima pruža kontekst i objašnjava posebnosti roda kao normativnoga okvira za medijsku i informacijsku pismenost (MIP). Također, pojašnjava lokalne potrebe i prepreke za rodno uravnoteženu zastupljenost i sudjelovanje u regiji, a naročito u Bosni i Hercegovini. Studija pruža čvrst temelj za izradu intervencija (javne politike, projekti, edukativne aktivnosti i sl.) u području medijske i informacijske pismenosti s primarnim ciljem poticanja i njegovanja kritičkoga promišljanja o rodnim pitanjima, te tretiranja roda kao multidisciplinarnoga elementa i temelja sveobuhvatne medijske i informacijske pismenosti, s neizbježnim implikacijama na održive medije i informiranu javnost.

Opći cilj ove studije je kontekstualiziranje primjene rodnih politika, kao i rodne zastupljenosti u medijima u Bosni i Hercegovini. Konkretno, studija ispituje kako mediji odražavaju, reproduciraju i na koji način mogu oblikovati zastupljenost i sudjelovanje u javnom životu. Primjenjujući intersekcijski pristup ljudskih prava, studija analizira međunarodne i instrumente politike Vijeća Europe, znanstvenu literaturu i međunarodna izvješća o temi roda i medija, uključujući i rodno utemeljeno nasilje (RZN). U tom kontekstu studija je koncipirana na dva stuba: 1) sudjelovanje i 2) zastupljenost.

Studija ističe uporabu rodno osjetljive medijske i informacijske pismenosti kao instrumenta koji mladima omogućava kritičko procjenjivanje prikaza žena i seksističkih narativa u medijima. Studija naglašava važnost urodnjavanja (eng. gender mainstreaming) to jest procesa organizacije, unaprjeđenja i razvoja mehanizama kojima se osigurava inkorporiranje perspektiva rodne ravnopravnosti na svim razinama i u svim fazama kreiranja politika.

Studija je na inicijativu Regulatorne agencije za komunikacije provedena u okviru projekta Vijeća Europe „Medijska i informacijska pismenost: za ljudska prava i demokraciju“ koji se realizira u sklopu Akcijskoga plana Vijeća Europe za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2018. –2021. Autorice studije su dr. Kristina Rozgonji i Jennifer Adams.

Studija je objavljena u siječnju 2022., a možete joj pristupiti ovdje.