Novost

Medijski odgoj predškolaraca: Priručnik za odgojitelje/odgojiteljice u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja

Print Friendly, PDF & Email

Djeca kao najosjetljivija skupina medijskih korisnika izložena su brojnim za njih neprimjerenim i štetnim medijskim sadržajima, što utječe na njihov emotivni i kognitivni razvoj i čini ih podložnim manipulaciji, steretipizaciji i imitaciji negativnih modela ponašanja. Od najranijeg djetinjstva, djecu je potrebno osposobiti da steknu znanja i vještine medijske i informacijske pismenosti, uz koje će prepoznati kvalitetne medijske sadržaje i o njima razgovarati s roditeljima i odgojiteljima.

Priručnik Medijski odgoj predškolaraca autorica dr. Zarfe Hrnjić Kuduzović i dr. Vesime Čičkušić namijenjen odgojiteljima/odgojiteljicama u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja predstavlja niz smjernica koje će im pomoći da odgovore brojnim izazovima u svome radu, a koji su povezani s utjecajem medija na djecu u digitalnom dobu. Priručnik je nastao kao rezultat radionica u kojima je za rad s djecom u području medijske pismenosti osposobljeno 105 odgojiteljica i na kojima su razmotreni problemi iz ove oblasti, predloženi modeli i programi rada s djecom, kao i načini implementacije medijske pismenosti u postojeći nastavni program.

Autorice u priručniku na slikovit način prikazuju razloge zbog kojih je važno medijski opismenjavati djecu, poglavito kako bi se ona razvijala kao aktivni korisnici medija, a ne samo medijski konzumenti. Navedene su neke od brojnih posljedica izloženosti djece neprimjerenim sadržajima, nekoliko različitih pristupa koje odrasli primjenjuju u korištenju medija među djecom, te kako odgojiteljica može postati medijski i informacijski kompetentna uz ideje za aktivnosti medijskog opismenjavanja školaraca.

Istaknuta je važnost crtića putem kojih djeca oblikuju svoju stvarnost, uz preporuku onih koji kod djece podstiču društvene i komunikacijske vještine i razvijaju životno iskustvo. Predstavljeni su neizravni negativni učinci pretjeranog izlaganja ekranima, kao i stereotipno predstavljanje ženskih i muških likova u crtićima.

Priručnik predlaže i tri izvrsne radionice kroz koje djeca aktivno uče o medijskoj pismenosti, što podstiče njihovu maštu i kreativnost i obogaćuje njihov rječnik.

Kroz radionicu “Pizza Party s Dorom” djeca kroz razne aktivnosti potrebne za pripremanje pice (kupovina, vaganje, kuhanje) savladavaju razne prepreke, uče nove pojmove, boje i materijale i razgovaraju o odgledanom crtiću.

Radionica “Glas i pokret crtanih likova” djeci približava samo nastajanje crtanog filma, gdje djeca svojim aktivnim sudjelovanjem razvijaju kritičko mišljenje i samostalno zaključivanje o medijima i crtanom filmu.

U radionici “Naša mala televizija” djeca se upoznaju s osnovnim pojmovima koji se koriste u medijima i načinima nastajanja medijskog programa, i  kroz verbalno izražavanje oslobađaju straha od javnog nastupa.

Radionica “Medijska pismenost za roditelje predškolaraca” pomaže roditeljima, kao primarnim odgojiteljima, da spoznaju važnost prisutnosti i utjecaja medija na djecu i donosi niz smjernica u vezi s vremenskim ograničenjima korištenja medija, izbor medijskih sadržaja i značaja roditeljske medijacije, te preporučuje zajedničke medijske aktivnosti.

Samo zajedničko djelovanje roditelja i odgojitelja/odgojiteljica može dovesti do kvalitetnog medijskog opismenjavanja djece.

Priručnik je kreiran u okviru projekta „Razvijanje metodičko-pedagoških kapaciteta odgojitelj/ic/a u ustanovama predškolskog odgoja za rad s djecom u području medijske pismenosti“ podržan kroz dodjelu granta u okviru regionalnog projekta Mediji za građane-građani za medije, projekt sedam organizacija za razvitak medija (Fondacija “Mediacentar”, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni institut, SEENPM) iz zemalja Zapadnog Balkana čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u regiji za unapređenje medijske i infomacijske pismenosti (MIP).

Preuzmite priručnik OVDJE .