Novost

Međunarodni dan djeteta i Međunarodni dan dječjih prava

Print Friendly, PDF & Email

20. studenoga svake godine u svijetu se obilježavaju važni datumi posvećeni djeci i njihovim pravima. Od 1954. godine, radi promicanja međunarodnog zajedništva i podizanja svijesti o dobrobiti djece obilježava se Međunarodni dan djeteta, a od 1989. godine tog važnog dana obilježava se i Međunarodni dan dječjih prava i usvajanje “Konvencije o pravima djeteta”.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 1954. godine 20. studeni Međunarodnim danom djeteta i propisala svim zemljama da na ovaj univerzalni dječji dan osmisle odgovarajuće aktivnosti po svom izboru kako bi promicale svijest o pravima djece, zajedništvu i poboljšanju njihove dobrobiti. To je “zabavan dan sa ozbiljnom porukom” koji ne predstavlja samo dan za proslavu djece, već i dan na koji se posebno skreće pozornost na djecu žrtve zlostavljanja, iskorištavanja i diskriminacije u cijelom svijetu.

Na ovaj važan datum, Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1959. godine usvojila je “Deklaraciju o pravima djeteta”, a istog datuma 1989. godine usvojila je “Konvenciju o pravima djeteta” i ustanovila obilježavanje Međunarodnog dana dječjih prava. Prema konvenciji, države se obvezuju da će djeci osigurati zdravstvenu zaštitu, mogućnost obrazovanja i podržati roditelje u odgoju djece. Bosna i Hercegovina potpisnica je Konvencije o pravima djeteta, usljed čega je potrebno ojačati mehanizme za koordinaciju i praćenje dječjih prava u cijeloj Bosni i Hercegovini, kako bi sva djeca, uključujući i ranjive skupine, uživala svoja prava.

U obilježavanje ovog važnog dana za djecu, pozvani su da se uključe svi odrasli, ali i djeca i mladi, na način da zajedno odigraju važnu ulogu u zagovaranju, promicanju i slavljenju dječjih prava kroz različite inspirativne aktivnosti. U godini u kojoj je pandemija virusa COVID-19 izazvala krizu u pogledu prava djece, UNICEF se zalaže za zeleniji i bolji svijet bez diskriminacije za svako dijete i ovogodišnjom temom “Bolja budućnost za svako dijete” poziva različite generacije, a posebno mlade na akciju, kojom će ponovo osmisliti zajedničku budućnost.

U digitalnom dobu, posebna pozornost posvećuje se komunikacijskim pravima djece. U interaktivnoj knjizi o sigurnosti na internetu Družimo se sa Sangom koju je kreirala Međunarodna telekomunikacijska unija – ITU 2020. godine, djeca se mogu upoznati sa Konvencijom o pravima djeteta, pravima koja imaju na internetu i o tome kako da budu i ostanu sigurna na mreži.

 

Na ovaj dan, obojimo svijet plavom bojom, čime ćemo podržati svu djecu svijeta u zagovaranju i promicanju njihovih prava.