Novost

Mreža za medijsku i informacijsku pismenost (MIP mreža)

Print Friendly, PDF & Email

Regulatorna agencija za komunikacije je naslanjajući se na svoje dugogodišnje aktivnosti u oblasti medijske i informacijske pismenosti s različitim partnerima u BiH, koncem 2019. godine inicirala okupljanje institucija i organizacija aktivnih u oblasti medijske i informacijske pismenosti u neformalnu mrežu za medijsku i informacijsku pismenost. Svrha ove mreže, koja je do sada okupljala oko 70 različitih organizacija i institucija koje se bave temama medijske i informacijske pismenosti, jeste razmjena informacija, koordinacija aktivnosti, planiranje i provedba zajedničkih aktivnosti, te promocija resursa izrađenih u okviru različitih projekata u BiH na način da trajno budu dostupni široj javnosti na jednom mjestu. Prilikom uspostave mreže nesebičnu potporu Regulatornoj agenciji za komunikacije dali su i Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih znanosti u Sarajevu, te Mediacentar Sarajevo koji su već okupljali veliki broj aktera.

Formiranje ove neformalne mreže sukladno je dobroj praksi drugih europskih regulatora. U svibnju 2018. godine Radna skupina za medijsku pismenost Europske platforme regulatornih tijela (EPRA) usvojila je dokument pod nazivom „Smjernice za MIP mreže“ koje prepoznaju MIP mrežu kao glavni resurs za učinkovito ispunjavanje regulatornih obveza i nadležnosti u domeni promoviranja MIP. Važno je istaknuti da Smjernice prepoznaju regulatore kao kreatore i koordinatore aktivnosti državnih MIP mreža, naglašavajući kako su regulatori  trajno angažirani u ovoj oblasti, imaju  uglavnom već uspostavljenu saradnju sa akterima iz različitih sektora, te njihove aktivnosti nisu ovisne o trajanju i resursima pojedinačnih projekata, čime se osigurava održivost ovakvih mreža. Regulatorna agencija za komunikacije je uspostavu ovakve mreže predvidjela već 2018. godine svojim Razvojnim srednjoročnim planom za 2019. – 2021. godinu, a realizacija aktivnosti je uslijedila nakon formiranja Odsjeka za sadržaje i medijsku pismenost koncem 2019. godine.

Na sastancima mreže koji se odvijaju najmanje dva puta godišnje, sudjeluje veliki broj različitih organizacija i institucija koje se bave temama medijske i informacijske pismenosti, uključujući nadležna ministarstva, državne agencije i druge institucije, međunarodne organizacije, akademsku zajednicu, organizacije civilnog društva, medije, stručnjake na teme razvitka i dobrobiti djeteta, medija i komunikacija, online sigurnosti, pedagogije itd. Zahvaljujući angažmanu svi uključenih aktera, ova mreža je uspjela da zaživi kao platforma za razmjenu informacija i suradnju.

U svrhu podizanja svijesti javnosti na raznolike teme iz oblasti medijske i informacijske pismenosti, te promocije izrađenih resursa na ove teme različitih partnerskih organizacija i institucija uspostavljena je prvo Facebook stranica Medijska i informacijska pismenost u Bosni i Hercegovini, a potom i ovaj web-portal www.medijskapismenost.ba koji treba služiti kao središnje mjesto za informacije i resurse na temu medijske i informacijske pismenosti u državi. U okviru rada mreže uspostavljena je i zatvorena Facebook skupina  Medijska i informacijska pismenost – grupa eksperata u BiH koja olakšava razmjenu informacija između eksperata.

Zajedničkom organizacijom kampanje „Dani medijske i informacijske pismenosti“ mreža pokazuje na koji način se zajedničkim djelovanjem može doprinijeti unapređenju različitih aspekata medijske i informacijske pismenosti svih građana našeg društva.

Ukoliko se želite uključiti u rad naše mreže, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila medijskapismenost@rak.ba.