Novost

Neformalna mreža za razvoj medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini: Smjernice za strateški razvoj

Print Friendly, PDF & Email

Važan korak ka sustavnom pristupu u razvoju i promociji medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini je formiranje mreže različitih sudionika aktivnih u području medijske i informacijske pismenosti (MIP). Regulatorna agencija za komunikacije BiH je krajem 2019. godine inicirala okupljanje institucija i organizacija aktivnih u području medijske i informacijske pismenosti u neformalnu mrežu za razvoj medijske i informacijske pismenosti u BiH (Mreža za MIP u BiH/Mreža), čiji je cilj razmjena informacija, koordinacija aktivnosti, planiranje i provedba zajedničkih aktivnosti, te promocija resursa izrađenih u okviru različitih projekata u BiH.

Razvojem neformalne mreže, koja je do sada okupljala 70 različitih organizacija i institucija aktivnih u ovom području, stvorili su se uvjeti/potreba za njenim formaliziranjem i unaprjeđenjem organizacijske strukture i samog funkcioniranja Mreže.

Smjernice za strateški razvoj neformalne mreže MIP u Bosni i Hercegovini autora Lejle Turčilo i Vuka Vučetića bave se strateškim pristupom u smislu njezine uloge, organizacije i načina funkcioniranja, financiranja, ciljeva i drugih operativnih aspekata. Daju opće napomene o razini MIP-a u BiH i dosadašnjim aktivnostima na uspostavljanju, razvoju, misiji i viziji Mreže za MIP u BiH, te aktivnostima sudionika uključenih u njezin rad, a kroz održanu fokus-skupinu predstavnika Mreže iz različitih klastera (akademska zajednica, civilno društvo, međunarodne organizacije, mediji, pojedinci), analizirane su potrebe njezinih članica.

U dokumentu je predstavljeno 10 (deset) ključnih preporuka za strateški razvoj Mreže, koje su ukratko prikazane u sljedećoj infografici:

Preuzmite Smjernice za strateški razvoj neformalne mreže MIP u Bosni i Hercegovini.

Ovaj je dokument izrađen uz potporu Vijeća Europe i projekta „Medijska i informacijska pismenost: za ljudska prava i demokraciju“, u okviru Akcijskog plana za Bosnu i Hercegovinu 2018. ‒ 2021. godine. Financiranje Akcijskog plana osigurale su Norveška i Luksemburg. Mišljenja izražena u ovom dokumentu isključivo su autorova i ne odražavaju nužno službenu politiku Vijeća Europe.