Novost

Novi EU Kodeks o suzbijanju dezinformacija iz 2022. godine

Print Friendly, PDF & Email

Europsko povjerenstvo je 16. lipnja 2022. godine objavilo novi, ojačani Kodeks o suzbijanju dezinformacija koji su razvili i potpisali različiti akteri poput velikih internetskih platformi, tehnoloških i oglašivačkih kompanija, organizacija civilnog društva, istraživačkih organizacija i provjeritelja činjenica.

Kodeks o suzbijanju dezinformacija iz 2022. godine se temelji na prvom Kodeksu o suzbijanju dezinformacija iz 2018. godine i teži ciljevima Smjernica Europskog Povjerenstva o unapređenju prvobitnog Kodeksa, predstavljenih u svibnju 2021. godine. Kodeks iz 2018. godine je prvi alat te vrste uz pomoć kojeg su se relevantni akteri u industriji dogovorili o standardima za borbu protiv dezinformacija, ali je nakon procjene prvog razdoblja njegove implementacije zaključeno da ga je potrebno poboljšati i prilagoditi u skladu sa rastućim tehnološkim, tržišnim, društvenim i zakonodavnim uvjetima.

Novi Kodeks ima za cilj rješenje nedostataka prethodnog Kodeksa, uz propisivanje čvršćih i detaljnijih obveza i mjera i donosi šire i preciznije odredbe kojima se potpisnici obvezuju na transparentniju i sveobuhvatnu borbu protiv dezinformacija, a sve u cilju stvaranja sigurnijeg i pouzdanijeg online okruženja.

Kodeksom iz 2022. godine se gotovo udvostručio broj potpisnika (34 prema 16), ali i novih obveza (44 nasuprot 21) uz 128 novih mjera. Potpisnici Kodeksa koji uključuju internetske gigante kao što su Google, Meta, TikTok,Twitter, Microsoft, ali i niz drugih aktera iz ove oblasti moraju primijeniti odredbe Kodeksa koji su potpisali i poduzeti korake u suzbijanju dezinformacija na svojim platformama, uključujući i internetsko oglašavanje. Iako u popisu potpisnika Kodeksa nedostaju tehnološki divovi kao što su Apple, Telegram i Amazon (osim livestreaming Amazon platforme Twitch), broj potpisnika je značajan i mogao bi dovesti do veće transparentnosti na najvećim svjetskim platformama.

U fokusu novih pravila je i financiranje online platformi. Thierry Breton, povjerenik Europske unije za unutarnje tržište ističe da online platforme moraju djelovati veoma snažno, posebno po pitanju financiranja, te da širenje dezinformacija nikome ne smije donijeti niti jedan euro. Potpisnici koji upravljaju velikim online platformama za višestruko kršenje pravila Kodeksa i  nesprovođenje mjera za smanjenje rizika mogu biti kažnjeni do 6% svojih godišnjih globalnih prihoda.

Glavna područja fokusa novog dezinformacijskog kodeksa EU-a su:

Širenje baze potpisnika

Novi Kodeks ne uključuje samo velike internet platforme, već i niz drugih aktera uključenih u problematiku ublažavanja širenja dezinformacija i otvoren je za prijave. Šira baza potpisnika bi pomogla u daljoj, sveobuhvatnoj borbi protiv dezinformacija na internetu.

Demonetizacija dezinformacija

Cilj Kodeksa je smanjenje financijskih poticaja prenositeljima dezinformacija kojima se onemogućavaju prihodi od oglašavanja, kao i uspostavljanje učinkovitije suradnje među akterima sektora oglašavanja i njihovo snažnije zajedničko djelovanje.

Transparentnost političkog oglašavanja

Ojačani Kodeks obvezuje potpisnike na uvođenje jačih mjera transparentnosti, omogućujući korisnicima da lako prepoznaju političke oglase boljim označavanjem i informacijama o sponzorima, cijeni oglasa i vremenu prikazivanja, uz uspostavljenje pretraživih repozitorijuma.

Osiguravanje integriteta usluga

Kodeks će ojačati mjere za smanjenje manipulativnog ponašanja korisnika koje se koristi za širenje dezinformacija (npr. lažni računi botovi, lažno predstavljanje, zlonamjerni krivotvoreni sadržaji) i uspostavlja čvršću suradnju među potpisnicima u borbi protiv izazova povezanih sa takvim tehnikama.

Osnaživanje korisnika

Kodeksom je predviđena bolja zaštita korisnika od dezinformacija kroz poboljšane alate za prepoznavanje, razumijevanje i označavanje dezinformacija za pristup izvorima i kroz inicijative za medijsku pismenost.

Osnaživanje istraživača

Kodeks predviđa veću podršku online platformi u istraživanju dezinformacija i zahtjeva od tvrtki da ponude istraživačima bolji i širi pristup podacima koje platforme posjeduju.

Osnaživanje zajednice koja provjerava činjenice

Novim kodeksom, pokrivenost provjere činjenica proširit će se na sve države članice EU-a i obuhvatiti sve jezike, te će osigurati da platforme dosljednije koriste provjeru činjenica na svojim uslugama, uz naknadu onima koji provjeravaju činjenice.

Centar za transparentnost i Radna skupina

Jednostavan pregled provedbi i praćenje rada Kodeksa omogućit će Centar za transparentnost, dostupan svim građanima i Radna skupina koja će pregledati i prilagođavati Kodeks u skladu sa tehnološkim, društvenim, zakonodavnim i tržišnim razvojem.

Ojačani okvir za praćenje

Kodeks donosi ojačani okvir za praćenje provedbi Kodeksa u cijeloj EU i na razini država članica, gdje će velike internetske platforme o svom napretku izvješćivati svakih šest mjeseci, dok će ostale potpisnice izvješće podnosti na godišnjoj razini.

Bolja suradnja između različitih platformi

Potpisnici Kodeksa će svojom boljom suradnjom na različitim platformama razmijeniti iskustva u pogledu manipulativnih ponašanja korisnika, što će takođe pomoći manjim europskim tvrtkama da saznaju na koji način najveće internetske platforme rješavaju probleme po tom pitanju.

Věra Jourová, potpredsjednica Europskog povjerenstva za vrijednosti i transparentnost je istakla da će novi Kodeks konačno dati značajne podatke za mjerenje performansi za platforme u svim zemljama i jezicima EU – što je bio veliki nedostatak u ranijim krugovima izvješćivanja, sa čim je stvoreno novo okruženje za suradnju uz stalno praćenje i potencijalno prilagođavanje novim prijetnjama i novim dokazima, dodajući, da je Kodeks ključni instrument za stvaranje sigurnijeg i zdravog okruženja u cijeloj Europskoj uniji.

Iako potpisivanje Kodeksa još uvijek nije obvezujuće za bilo koju tvrtku, cilj Kodeksa je da postane „mjera ublažavanja“ i „kodeks ponašanja“ u okviru Akta o digitalnim uslugama, kao značajan resurs u borbi protiv dezinformacija.

Potpisnici će imati šest mjeseci da provedu potpisane obveze i mjere, a Povjerenstvo će zajedno sa Europskom skupinom regulatora za audiovizualne medijske usluge (ERGA) i Europskim opservatorijem za digitalne medije (EDMO) na osnovu  detaljnog kvalitativnog i kvantitativnog izvješćivanja koje se očekuje od potpisnika redovito ocjenjivati njihov ​​napredak u provođenju Kodeksa.