Novost

Odgovorna umjetna inteligencija – pregled utjecaja umjetne inteligencije na ljudska prava i perspektive medijske pismenosti u kontekstu BiH

Print Friendly, PDF & Email

Studija pod nazivom „Odgovorna umjetna inteligencija“, autorica Bojane Kostić i Karolin Sinders, polazi od toga da je umjetna inteligencija usmjerila pozornost globalne politike na izazove rješavanja problema negativnog utjecaja umjetne inteligencije na ljudska prava. Studija ima dva cilja: upoznati stručnu zajednicu sa praktičnim implikacijama društvenog utjecaja umjetne inteligencije, te ponuditi resurse za MIP u kontekstu konkretnog utjecaja umjetne inteligencije.

Studija je pokazala da su rizici koje sobom nose umjetna inteligencija i algoritmi nestalni, nepostojani i promjenljivi. Studija posebno obrađuje utjecaj velikih svjetskih tehnoloških kompanija, kao i načine na koje sustavi i tehnologije koje te kompanije uvode prisvajaju i iskorištavaju sve aspekte ljudskog života. Studija analizira intervencije MIP-a kao okvir za razumijevanje negativnih utjecaja ove višedimenzionalne mreže na našu autonomiju i ljudska prava, istovremeno ističući značaj pristupa zasnovanog na ljudskim pravima i učešću različitih aktera  MIP-a.

Letak

Studija je objavljena 2022. godine uz podršku Vijeća Europe i projekta pod nazivom „Medijska i informacijska pismenost: za ljudska prava i demokraciju“ u okviru Akcijskog plana Vijeća Europe za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2018-2021 i dostupna je na linku:

Verzija teksta na engleskom jeziku: https://rm.coe.int/mil-study-3-artificial-intelligence-final-2759-3738-4198-2/1680a828cf

Verzija teksta na lokalnim jezicima: https://rm.coe.int/mil-study-3-bhs-pdf-artificial-intelligence/1680a828fd