Novost

Održan je tematski sastanak Mreže institucija i organizacija aktivnih u području medijske i informacijske pismenosti „Trenutačni i nadolazeći trendovi u medijskom odgoju djece“

Print Friendly, PDF & Email

Regulatorna agencija za komunikacije je u svojstvu koordinatora aktivnosti Neformalne mreže aktera u području medijske i informacijske pismenosti (MIP) u suradnji s Fondacijom „Mediacentar“ Sarajevo i Transitions iz Praga 20. prosinca 2023. godine organizirala sastanak Mreže na temu „Trenutačni i nadolazeći trendovi u medijskom odgoju djece“. Na sastanku je sudjelovalo 18 članica Mreže koje se bave medijskim odgojem djece.

Svrha sastanka bila je pružiti priliku stručnjacima i stručnjakinjama iz različitih disciplina koji rade na izučavanju i podučavanju medijske i informacijske pismenosti da preispitaju nadolazeće pojave u digitalnom okruženju, kao i način na koji one utječu na njihov rad u smislu dostupnosti resursa, društvenog okruženja, prilika za usavršavanja i drugim srodnim pitanjima koja se fokusiraju na izazove i mogućnosti rada u ovom području. Također, važno je identificirati prioritetne potrebe za daljnji rad u ovom području i definirati načine na koje bi „Mediacentar“ i organizacija Transitions iz Praga mogli podržati te procese kroz program Pametno korištenje medija, kao i kroz inicijativu za unaprjeđenje medijske pismenosti Naši mediji. 

Kao glavne teme diskusije istaknute su one koje se tiču medijskog odgoja djece i to prava djeteta u digitalnom okruženju, važnost digitalizacije u obrazovanju, upotreba umjetne inteligencije u medijima i obrazovanju, a posebice je istaknuta važnost suradnje između medija, obrazovanja i stručnjaka u ovom području. S tim u vezi, sumirani su međunarodni trendovi u području medijske i informacijske pismenosti.

Na spomenute teme doneseni su i sljedeći zaključci:

 • Prava djeteta u digitalnom okruženju su vrlo važna, kao i potvrda da su sva prava djeteta po konvenciji validna i u digitalnom okruženju;
 • Nedostaju javne diskusije i otvoreno propitivanje mjera zabrane uporabe mobilnih telefona u školama;
 • Pitanje generativne umjetne inteligencije počinje se otvarati kroz konferencije i stručna okupljanja, ali je važno naglasiti da u obrazovanju imamo još uvijek probleme digitalnog jaza, probleme osnovne medijske pismenosti, te da ne trebamo zanemariti lokalne probleme prateći međunarodne trendove. Pri tome je neophodno izraditi barem osnovne smjernice za nastavnike/ice o njenoj uporabi u školama;
 • Uporaba umjetne inteligencije u medijskim redakcijama u BiH – „Mediacentar“ je proveo istraživanje koje je pokazalo da urednici i novinari tek pomalo testiraju uporabu Chat GPT-a i generalno oklijevaju razgovarati na ovu temu;
 • Medijska i informacijska pismenenost se iz tehnološkog konteksta vraća u kontekst ljudskih prava i prava djeteta – razmišljamo o tome ne samo da postanemo tehnički vješti, nego i o dobrobiti za pojedinca, u smislu individualnog napretka i društva u cjelini;
 • Istraživanja su sve više usmjerena na samu djecu kao sugovornike, što je ono što djeca žele. Praksa, nažalost, ne prati ovu metodologiju;
 • Medijske analize su također sve više usmjerene na „uključivanje publike“ – i iznalaženje načina kako publika može djelovati na medijski sadržaj i tražiti od medija da rade profesionalno i etički;
 • Istraživanja pokazuju da klasični mediji imaju sve manju ulogu, te da je „medijska usluga na zahtjev“ nešto što djeca očekuju;
 • Zemlje EU ulažu sve više pozornosti i resursa na ograničenje dostupnosti pornografskih sadržaja i suzbijanje dječje pornografije;
 • „Mediacentar“ Sarajevo najavio je zajedničku aktivnost na temu medijskog odgoja i medijske pismenosti koja će se realizirati 3. svibnja 2024. godine – prijedlog je da se otvori suradnja između medija, obrazovanja, stručnjaka;
 • Podijeljene su informacije o istraživanjima iz 2023. godine o izazovima samoregulacije, te o medijskom aktivizmu ‒ https://media.ba/bs/o-mediacentru/publikacije;
 • Naglašeno je da je neophodno intenzivirati suradnju između svih aktera i pravovremeno dijeliti informacije o planiranim i realiziranim aktivnostima u području MIP-a;
 • Naglašen je izazov angažiranja roditelja i njihovog educiranja u različitim segmentima MIP-a. Mali odziv roditelja na svakako ograničene prilike da se educiraju u ovom području pokazatelj je koliko je važno raditi i s odraslima. Jedan od prijedloga bio bi uvesti medijski odgoj (posebice za temu „Vrijeme pred ekranom“) tijekom trudničkih priprema za roditeljstvo, kao i kroz pedijatrijska savjetovališta;
 • Praksa pokazuje da su teme poput mentalnog zdravlja tinejdžera i briga o utjecaju društvenih mreža na sliku o sebi još uvijek značajne, te da mladi nisu dovoljno osnaženi da prepoznaju sve elemente online nasilja ili da osvijeste štetne utjecaje društvenih mreža;
 • U iščekivanju sustavnog rješenja koje bi bilo trajno i učinkovito, organizacije će nastaviti raditi na ograničenim intervencijama, a paralelno se zalagati da donositelji odluka prepoznaju sve probleme vezane za nerad na MIP temama i posljedice koje iz toga proizlaze.

Stručna razmjena organizirana je kroz projekt „Pametno korištenje medija“, koji u 2023. i 2024. godini implementira Fondacija za razvoj medija i civilnog društva „Mediacentar“ u partnerstvu s organizacijom „Transitions“ iz Praga, uz financijsku potporu Programa za promociju tranzicije Vlade Republike Češke, te kroz projekt „Naši mediji: Inicijativa za unaprjeđenje medijske pismenosti, dijalog i aktivizam“ koji financira Europska unija.