Novost

Održan stručno – edukativni skup na temu sigurnosti djece na internetu u Bijeljini

Print Friendly, PDF & Email

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija), bila je organizator stručno-edukativnog skupa na temu sigurnosti djece na internetu u Bijeljini, a u okviru realizacije projekta „Zaštita djece na internetu u sustavima korisnika dozvola Regulatorne agencije za komunikacije“.

Na stručno-edukativnom skupu sudjelovali su predstavnici zakonodavnih tijela, pružatelji usluga interneta (Internet Service Providers- ISP), predstavnici institucija i organizacija aktivnih u oblasti zaštite djece na internetu.

Na skupu je predstavljen nacrt studije i održana diskusija o različitim aspektima zaštite djece na internetu, kao i mogućnostima za unaprjeđenje regulatornog okvira.

Na skupu su prikupljene relevantne informacije o stanju sigurnosti djece na internetu, te definirani zaključci koji će biti objedinjeni nakon završetka svih stručno-edukativnih skupova. Cilj održavanja skupova je prikupiti što više korisnih informacija o ovoj temi iz različitih bosanskohercegovačkih gradova i definirati zaključke, te uz suradnju sa svim relevantnim sudionicima pokušati unaprijediti i poboljšati zaštitu djece na internetu.

Projekt „Zaštita djece na internetu u sustavima korisnika dozvola RAK“ Agencija realizira tijekom 2022. godine u 11 faza, od analize stanja preko izrade edukativnih materijala, ažuriranja web stranice i mobilne aplikacije, digitalne komunikacije, do faze organizacije stručno-edukativnih skupova na temu sigurnosti djece na internetu. Skupovi će biti realizirani u 5 gradova, i to, Bijeljina, Bihać, Banja Luka, Mostar i Sarajevo. Projekt je fokusiran na analizu stanja iz oblasti zaštite djece na internetu, definiranja mogućih unaprjeđenja i promocije ove osjetljive teme. Djeca su sve češće žrtve nasilja na internetu, ismijavanja, prijevara, vrbovanja, krađe identiteta, i drugih negativnih pojava, te je cilj ovog projekta probuditi svijest djece, roditelja i svih korisnika interneta o opasnostima koje vrebaju u online svijetu, kroz analizu, istraživanja i statističke podatke, ukazivati na potrebu stalne i preventivne edukacije, kao glavnog koraka u zaštiti djece na internetu i digitalnim platformama.

Agencija će, realizacijom ovog projekta, ali i dalje, u okviru svoje nadležnosti, intenzivno raditi na unaprjeđenju medijske pismenosti u Bosni i Hercegovini, i pokrenuti sve raspoložive mehanizme kako bi se stanje u oblasti zaštite djece na internetu unaprijedilo.