Novost

Potrošačka pismenost – zašto je važna?

Print Friendly, PDF & Email

Potrošačka pismenost može se definirati kao sposobnost potrošača da kombinacijom znanja, vještina i vlastitog angažmana procijeni osnovne informacije potrebne za donošenje odgovarajućih odluka vezanih za izbor proizvoda koji želi kupiti, uz poznavanje svojih potrošačkih prava.

Razne vrste oglašavanja su svuda oko nas, a izbor medija kojima se plasiraju oglasi kao što su televizija, radio, novine, filmovi, internet, bilboard plakati i dr. rastu iz dana u dan, kao i njihov utjecaj na svakog pojedinačnog potrošača, uključujući i djecu. Zato je potrebno savladati ključne koncepte potrošačke pismenosti da bi znali kako odabrati željeni proizvod i kako se zaštititi od prijevara u svijetu oglašavanja. Da bi ovladali osnovnim segmentima potrošačke pismenosti, potrošači bi trebali znati odgovore na sljedeća pitanja:

 • Što je oglašavanje?
 • Koje su tehnike i postupci oglašavanja?
 • Što je digitalno oglašavanje?
 • Što je etika oglašavanja?
 • Kako oglašavanje utječe na potrošače, a posebno na djecu?
 • Koja su prava potrošača?

Šta je oglašavanje?

Oglašavanje je jedan od oblika komercijalnih komunikacija koje uključuju, između ostalog i sponzorstvo, teletrgovinu i plasman proizvoda. Za razliku od propagande čiji je cilj “prodaja” različitih ideja o tome šta nam je potrebno i šta je najbolje za nas, oglašavanjem se izravno putem komercijalnih poruka i raznih kampanja nastoji izvršiti utjecaj na formiranje određenog stava konzumenata, time potaći kupovina određenih proizvoda i ostvariti određeni profit. Pri tome je veoma veoma važno znati,  koje vrste komercijalnih komunikacija su zabranjene i u kojim okolnostima.

Andrea Piacquadio/Pexels

Tehnike i postupci oglašavanja

Da bi se potencijalni kupci zainteresirali za određene proizvode i potakli na kupovinu, prilikom oglašavanja se koriste se različite tehnike kojima se utječe na njihovu svijest i mišljenje, a neke od njih su sljedeće:

 • Tehnika ponavljanja – kada se uz video i/ili zvuk naziv ili izgled proizvoda ili usluge ponovi više puta, on se ureže u pamćenje korisnika;
 • Tvrdnje o proizvodu – privlače pozornost kupca promovirajući ono što proizvod ili usluga može učiniti za njega (“trajno niska cijena”; “poboljšava kvalitet kose” i dr.);
 • Tehnika “Bandwagon” – kupac se uvjerava da se pridruži “gomili” koja je taj proizvod već uspješno konzumirala;
 • Povezivanje proizvoda, brenda ili tvrtke sa poznatom osobom, glazbenim brojem i dr. – na ovaj način se psihološki utječe na izbor kupca;
 • Emocionalno uvjeravanje – ova tehnika se temelji na faktoru potrebe potrošača (za nečim novim, promjenom starih stvari, postati privlačan) i faktoru straha (od nesreće, smrti, bolesti i dr.);
 • Promocije i nagrade – davanje uzoraka proizvoda potrošačima i organiziranje nagradnih igara uz darove;
 • Idealna obitelj – prikazuje “sretnu” obitelj koja koristi određeni proizvod;
 • Podmićivanje kupaca – uz kupnju jednog proizvoda dobija se još jedan proizvod ili neke dodatne pogodnosti:
 • Ispitivanje kupaca – postavljaju im se pitanja da bi se dobili odgovori o određenom proizvodu;
 • Ponašanje potrošača – prate se aktivnosti potrošača u donošenju odluka o kupovini, a ono zavisi od njegovih osobnih i psiholoških čimbenika – kulture, obrazovanja, obiteljske situacije i dr.

Digitalno oglašavanje

Digitalno oglašavanje ili web oglašavanje, online marketing, internet oglašavanje se odvija putem internetskih kanala (web stranice, e-pošta, društvene mreže,video snimci, blogovi, SMS poruke i dr.), a oglasi se pojavljuju na Googleu, Facebooku, YouTubeu i dr.

DiggtiyMarketing/Pixabay

Etika oglašavanja

Etika oglašavanja je jedan od najvažnijih karakteristika u komunikaciji između prodavaca i kupaca i podrazumijeva skup dobro definiranih moralnih načela povezanih sa svrhom i prirodom oglašavanja. Etički oglas je pristojan i ne iznosi lažne tvrdnje.

Utjecaj oglašavanja na potrošače, a posebno na djecu

Utjecaj koji oglašavanje ima na potencijalne potrošače je izniman i svrha je oglašavanja uopće. Izazvati pažnju potencijalnog kupca da primijeti i kupi određeni proizvod ili uslugu znači utjecati na njegovo razmišljanje i ponašanje u tom procesu. Danas, velika većina potrošača su djeca kojima se oglašivači sve više obraćaju, a raste i zabrinutost zbog velikog utjecaja koje oglašavanje ima na najmlađu populaciju, s obzirom da zbog svoje dobi nisu u mogućnosti razaznati “stvarni” od “fikcijskog” svijeta i shvatiti značenje određene reklamne poruke.

Prava potrošača

Kao jedan od osnovnih segmenata potrošačke pismenosti je poznavanje osnovnih potrošačkih prava zagarantiranih Zakonom o zaštiti potrošača BiH i drugih propisa donesenih na osnovu tog zakona, kojim se potrošači mogu zaštititi od potencijalne nepoštene poslovne prakse trgovaca. Sa ciljem promocije dobrog i učinkovitog provođenja politike zaštite potrošača u Bosni i Hercegovini, djeluje neovisno tijelo Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH.