Novost

Pregledna studija o politikama i strategijama medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini

Print Friendly, PDF & Email

Pregledna studija o politikama i strategijama medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini nastala je 2018. godine s ciljem analiziranja politika i strategija u oblasti medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini. Studiju je na temelju UNESCO-ovog koncepta MIP-a izradio multidisciplinarni tim stručnjaka i aktera iz različitih sektora MIP-a, kako bi poslužila kao temelj za diskusije i konzultacije o ovoj temi i ponudila preporuke za uključivanje MIP-a u formalno i neformalno obrazovanje, vladine sektore i bosanskohercegovačko društvo uopće.

Autori studije su Emir Vajzović, Amer Džihana, Mario Hibert, Vanja Ibrahimbegović Tihak, Sarina Bakić i Feđa Kulenović, a izrađena je u sklopu projekta “Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Europi i Turskoj“ koji financira EU-UNESCO.

Kao dopuna ove studije, 2020. godine nastala je dopunjena verzija Pregledna studija o politikama i strategijama medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini – Ver 2.0 (2020), koja je ponudila nove informacije na ovu temu, nastale u prethodne dvije godine.

Preuzmite:

Pregledna studija o politikama i strategijama medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini

Pregledna studija o politikama i strategijama medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini – Ver 2.0 (2020)