Novost

Pristupačnost

Print Friendly, PDF & Email

Prema podatcima s konferencije koju je organizirala Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) pod nazivom ˝ITU: Pristupačna Europa – informacijskokomunikacijske tehnologije za sve – 2021˝, oko 15% svjetske populacije (milijardu stanovnika Zemlje) živi s nekom vrstom invaliditeta, od čega 80 milijuna u Europi. U Bosni i Hercegovini svaki deseti građanin posjeduje neku vrstu invaliditeta, a razina pristupačnosti informacijsko-komunikacijskih tehnologija i medijskih sadržaja je veoma niska.

 

Pristupačnost predstavlja stupanj u kojem su proizvod, uređaj, servis ili okruženje dostupni što većem broju ljudi. Pristupačnost se može tumačiti i kao ˝sposobnost da se pristupi˝ i ostvari korist od nekog sustava ili jedinice. Ovaj se pojam često koristi u okviru diskursa o osobama s invaliditetom ili specifičnim potrebama i njihovog prava da pristupe uslugama i sadržajima uz pomoć asistivnih tehnologija ili pristupačnih servisa i usluga. Pristupačnost se ostvaruje, između ostalog, tumačenjem na znakovni jezik, titlovanjem, zvučnim opisima, zvučnom sinkronizacijom i sl. Sukladno članku 9. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, države su obvezne osobama s invaliditetom osigurati dostupnost medijskih i kulturnih sadržaja u pristupačnom formatu, kao i pristupačnost komunikacijama i komunikacijskim tehnologijama.

Uloga Regulatorne agencije za komunikacije u promoviranju pristupačnosti

Pitanje pristupačnosti medijima i medijskim sadržajima za osobe s različitim vrstama invaliditeta, uključujući oštećenje sluha i/ili vida, sastavni je dio regulatornog okvira. Pravilom o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Pravilo o AVM) i Pravilom o pružanju medijskih usluga radija (Pravilo o radiju) određeni su programski uvjeti kojih se svaki korisnik dozvole mora pridržavati. Premda posebne programske kvote za ovakve programe ne postoje, Pravilom o AVM propisano je da će korisnici dozvole nastojati svoje usluge učiniti dostupim osobama s oštećenjem sluha i/ili vida. Za korisnike dozvole u javnom vlasništvu, pravila Agencije uključuju višu razinu programskih obveza, dok su programske obveze javnih RTV servisa još razrađenije, budući da je njihov primarni zadatak služiti interesima javnosti i zadovoljiti komunikacijske potrebe svih kategorija stanovništva, uključujući djecu i mlade, pripadnike manjina, ranjive osobe, osobe s invaliditetom ili specifičnim potrebama itd. Sukladno tomu, javni servisi obvezni su emitirati vijesti, kulturni, obrazovni i zabavni program na način dostupan ljudima oštećenog sluha, te osobama s drugim posebnim potrebama. U Dozvoli Sustava za javne RTV servise Bosne i Hercegovine (BHRT, RTRS i RTV FBiH) stoji da su „javni RTV servisi dužni, na tjednoj osnovi, redovito emitirati informativni, kulturni, obrazovni, zabavni, igrani i dokumentarni program na način pristupačan osobama s invaliditetom i poteškoćama u razvoju, posebno osobama s oštećenjem sluha ili vida, uključujući djecu.“ U Dozvoli je navedeno i to da se „pristupačnost ostvaruje, između ostalog, tumačenjem na znakovni jezik, titlovanjem i audiodeskripcijom“ kao i to da najmanje jedna informativna emisija dnevno u udarnom terminu (od 17:00 do 23:00) mora biti na znakovnom jeziku.

Agencija je 2019. godine napravila analizu dječjih i obrazovnih programa, programa koji se bave ili su namijenjeni ranjivim skupinama stanovništva i manjinama, te programa prilagođenih osobama s invaliditetom/oštećenjem sluha i/ili vida koji se emitiraju u audiovizualnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija u Bosni i Hercegovini. Analiza je, između ostalog, pokazala da su programi namijenjeni ili se bave manjinama i ranjivim skupinama stanovništva, te programi prilagođeni osobama s invaliditetom iznimno malo zastupljeni. Osobito je loša situacija po pitanju kvantiteta i kvalitete programa prilagođenog osobama s invaliditetom, čija je zastupljenost u ukupnom trajanju emitiranog televizijskog programa u analiziranom razdoblju iznosila svega 0,3%, odnosno 0,008% kad je riječ o ukupnom trajanju emitiranog radijskog programa u analiziranom razdoblju.

U tijeku je stvaranje pretpostavki za ostvarivanje obveze prema kojoj će udio programa javnih RTV servisa prilagođenog osobama s invaliditetom i poteškoćama u razvoju u narednih pet godina porasti na minimalnih 25% ukupnog emitiranog programa.

Globalna inicijativa za izvještavanje o pristupačnosti – GARI

Telefoni i tableti kontinuirano rade na unapređivanju postavki za pristupačnost Globalna inicijativa za izvještavanje o pristupačnosti (Global Accessibility Reporting Initiative – GARI) nudi bazu podataka koja pomaže potrošačima da saznaju koji uređaji posjeduju značajke koje mogu pomoći u zadovoljavanju njihovih specifičnih potreba.

Inicijativa i civilna akcija (ICVA)

Misija bosanskohercegovačke nevladine organizacije “Inicijativa i civilna akcija” (ICVA) jeste koordinacija rada vladinih tijela i nevladinih organizacija u cilju usvajanja politika, zakona i praksi koji se odnose na marginalizirane skupine u bh. društvu. Jedan od aktualnih projekata na kojima ICVA radi u partnerstvu s udrugom „Ja bih u EU“, a koji financira Europska unija, ima za cilj podizanje razine pristupačnosti medijskih sadržaja i servisa osobama s invaliditetom. Projekt je utemeljen na prethodno provedenom istraživanju potreba i kapaciteta osoba s invaliditetom i medija, istraživanju zakonskog okvira i prakse, i iniciranom dijalogu s nositeljima dužnosti u ovoj oblasti. ICVA također provodi projekt koji ima za cilj razvijanje obvezujućih koraka svih nositelja dužnosti u postizanju pristupačnosti medijskih sadržaja i servisa osobama s invaliditetom kroz dijalog relevantnih sudionika (udruga osoba s invaliditetom, ministarstava, Regulatorne agencije za komunikacije BiH, medijskih kuća) koji projekt financira Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske.

Publikacije dostupne na stranici ICVA koje se bave ovim važnim temama su: ˝Prilagođeni medijski sadržaj kao zakonska i moralna obveza˝, ˝Zaštita osoba s invaliditetom u kriznim situacijama˝,˝Smjernice i preporuke za postupanje prema osobama s invaliditetom pri upravljanju nesrećama, krizama i trenutačno aktualnom pandemijom COVID-19˝, ˝ Pristupačnost medijskih sadržaja za osobe s invaliditetom˝ i druge.