Novost

Sigurnost djece i mladih na internetu

Print Friendly, PDF & Email

Istraživanje „Sigurnost djece i mladih na internetu“ provedeno je u okviru projekta „Zaštita djece na internetu u sustavima korisnika dozvola Regulatorne agencije za komunikacije“, koji je 2022. godine pokrenula Regulatorna agencija za komunikacije u cilju podizanja svijesti o opasnostima s kojima se djeca i mladi u Bosni i Hercegovini svakodnevno susreću na internetu, zbog definiranja trenutačnog stanja zaštite maloljetnika tijekom boravka na internetu, kao i zbog donošenja preporuka za unaprjeđivanje regulative i mehanizama zaštite u Bosni i Hercegovini.

Istraživanje je rađeno po metodologiji „Djeca Europe na internetu“ (engl. EU Kids Online). Posebno su anketirana djeca uzrasta od devet i deset godina, tj. učenici i učenice četvrtih i petih razreda osnovnih škola, a posebno djeca uzrasta od 11 do 17 godina, tj. učenici i učenice viših razreda osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini. U istraživanju je ukupno sudjelovalo 1.000 ispitanika (717 učenika osnovnih i 283 učenika srednjih škola) iz svih administrativnih jedinica osim Zeničko-dobojskog kantona, od čijeg nadležnog ministarstva obrazovanja nije dobivena suglasnost za izvođenje istraživanja.

Istraživanje je obuhvatilo pet tematskih cjelina:

  • Korištenje interneta i mobilnih aplikacija
  • Uznemirujuća iskustva djece i mladih na internetu
  • Digitalna znanja i vještine djece i mladih
  • Uloga roditelja, nastavnika i vršnjaka u zaštiti djece i mladih na internetu
  • Linije za potporu djeci i mladima

Rezultati istraživanja omogućuju svim zainteresiranim sudionicima, kao što su kreatori medijskih politika, medijska i informacijsko-komunikacijska industrija, nevladine organizacije, obrazovne i zdravstvene institucije, međunarodna zajednica i dr. da u skladu s njima definiraju svoje ključne programske zadatke, strategije i aktivnosti koje će dovesti do poboljšanja u načinu na koji djeca i mladi u BiH koriste medije i IKT, što će povećati njihovu sigurnost i opću dobrobit. Također, istraživanje daje informacije potrebne za daljnji razvoj medijskog regulatornog okvira, kao i bolje komunikacijske aktivnosti i jačanje medijske i informacijske pismenosti djece i roditelja u BiH.

Finalno izvješće o rezultatima istraživanja „Sigurnost djece i mladih na internetu“ objavljeno je 2022. godine. Istraživanje je provedeno u suradnji s Marketinškom agencijom „Mania“ iz Banje Luke, a autori istraživanja su prof. dr. Ivana Zečević, redovita profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Banjoj Luci i Saša Risojević, diplomirani psiholog, direktor UG „Nova Generacija“ u Banjoj Luci.

Bezbjednost djece i mladih na internetu - hrvatski jezik - Copy