Novost

Stavovi nastavnika o ulozi medija u obrazovanju

Print Friendly, PDF & Email

Prikaz originalnog znanstvenog rada prof. dr. Ivane Sivrić i docentice Ivone Čarapine Zovko „Stavovi nastavnika o ulozi medija u obrazovanju“. Rad je objavljen u Zborniku radova sa znanstvenog skupa „Aktualizacija i popularizacija znanosti kroz medije“ održanog 2022. godine u Mostaru u organizaciji Sveučilišta u Mostaru, Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti/nauke i Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“– područni centar Osijek.

Pored uvodnih objašnjenja koja se tiču same definicije i koncepta medijske pismenosti, rad predstavlja rezultate istraživanja koje se bavi percepcijom učitelja/nastavnika Hercegovačko-neretvanskoga kantona o medijskim navikama djece i mladih koje obrazuju, te njihovim stavovima o važnosti i zastupljenosti odgoja za medije u osnovnim školama.

Istraživanje provedeno putem online ankete na prigodnom uzorku od 36 nastavnika i učitelja pokazalo je da se najveći broj učitelja/nastavnika povremeno suočava s pojavom medijskog nasilja kod djece (42 %). Najveći broj njih (83 %) smatra da djeca provode previše slobodnog vremena uz suvremene medije, dok većina ispitanika (61 %) smatra da su vrijeme koje djeca provode uz medije, kao i kvaliteta sadržaja koje konzumiraju presudni za izražavanje rizičnih ponašanja među vršnjacima. S tim u vezi, najveći broj ispitanika (80 %) smatra da postoji opravdana potreba za edukacijom nastavnika o medijskom odgoju, i to prvenstveno nastavnika materinskog jezika, informatike i tjelesnog odgoja, koji se smatraju najpozvanijima za prenošenje ove vrste znanja i vještina u sustavu formalnog obrazovanja.

Imajući u vidu rezultate istraživanja, autorice zagovaraju potrebu uključivanja medijskog odgoja u sustav formalnog i neformalnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, kao i kontinuiran rad na medijskom obrazovanju nastavnika/učitelja.

Rad možete potražiti ovdje na stranicama 67 ‒ 95.