Novost

Strategija razvoja medijske i informacijske pismenosti u području obrazovanja u Županiji Sarajevo

Print Friendly, PDF & Email

U vremenu umreženih tehnologija, pojedinci i institucije se nalaze pred mnogobrojnim izazovima u prilagođavanju obrazovnoga procesa digitalnim metodama učenja, kako u razumijevanju ključnih pojmova MIP-a, tako i u integraciji informacijsko-komunikacijskih tehnologija u suvremeno obrazovanje. S ciljem inkorporiranja ovoga vida pismenosti u sve razine obrazovanja, od predškolskoga odgoja, osnovnoga, srednjega i visokoga obrazovanja pa do programa obrazovanja odraslih, odnosno sustava cjeloživotnoga učenja, Vlada Županije Sarajevo je 24. travnja 2022. godine usvojila Strategiju razvoja medijske i informacijske pismenosti u području obrazovanja u Županiji Sarajevo.

Strategija predstavlja dokument koji je usmjeren k unaprjeđenju obrazovanja i utvrđivanju prioriteta prema sveukupnom razvoju medijske i informacijske pismenosti (MIP) u Županiji Sarajevo, uzimajući u obzir sve dimenzije podučavanja i razvoja MIP-a. Strategijom su utvrđeni ciljevi i prioriteti razvoja MIP-a u Županiji Sarajevo, načini njihovoga ostvarivanja, kao i financijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvješćivanje.

Obveznost izrade strategije nalažu europske prakse, uz mogućnost uporabe sredstava Europske unije, ali i zakonska rješenja u području razvojnoga planiranja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Županija Sarajevo je prepoznala značaj i ulogu međunarodnih sudionika u procesu integracije MIP-a, kao što su: Europska unija, Vijeće Europe, UNESCO i OSCE, a UNESCO-ovi MIP koncepti predstavljaju polaznu točku ovoga dokumenta.

U Strategiji je prikazana analiza stanja na svim obrazovnim razinama u Županiji Sarajevo, kao preduvjet za njen ispravan odabir, a kao temeljno načelo integracije MIP-a u obrazovni sustav predložen je hibridni model višekomponentne integracije. Ovaj model se sastoji iz vertikalne integracije (osigurava razvoj znanosti, istraživanja i cjeloživotnoga obrazovanja budućih nastavnika i knjižničara i ostalih sudionika svih razina obrazovnih sustava) i horizontalne integracije (osigurava kroskurikularnu suradnju nastavnika i knjižničara u okviru nastavnih programa i planova te ishoda učenja).

Strategija donosi ciljeve, mjere i pristup razvoja i integracije MIP-a u obrazovni sustav, a neki od zaključaka su:

  • Strategija se oslanja na hibridni model višekomponentne integracije za njenu uspješnu provedbu.
  • Knjižničari i knjižnica su okosnica hibridnoga modela višekomponentne integracije MIP-a.
  • MIP se u Županiji Sarajevo u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem obrazovanju ne podučava kao zaseban predmet ili program, već kao kroskurikularna kompetencija uz međuprofesionalnu suradnju knjižničara i nastavnika.
  • MIP se u modelu cjeloživotnoga učenja u Županiji Sarajevo podučava formalnim i neformalnim programima obuke.
  • Strategija prepoznaje dinamičke digitalne objekte učenja, otvoreni pristup obrazovnim sadržajima i vođeno istraživačko učenje kao nezaobilazan i nužan iskorak u kontekstu digitalne transformacije obrazovanja.
  • Strategija se oslanja na razvoj kritičkoga mišljenja kod svih sudionika u obrazovanju i prepoznaje MIP kao jednu od ključnih kompetencija u digitalnom dobu.

Stručnu radnu skupinu, koja je radila na izradi Strategije, činili su predstavnici Ministarstva za znanost, visoko obrazovanje i mlade i Ministarstva za odgoj i obrazovanje, Univerziteta u Sarajevu, osnovnih i srednjih škola ŽS, te predstavnici nevladinoga sektora.

Preuzmite Strategiju razvoja medijske i informacijske pismenosti u području obrazovanja u Županiji Sarajevo