koje ljudima omogućuje da se nose sa životnim stresovima