Novost

Uloga regulatornih tijela u oblasti medijske pismenosti s posebnim naglaskom na aktivnostima Regulatorne agencije za komunikacije BiH

Print Friendly, PDF & Email

Uloga regulatornih tijela u oblasti medijske pismenosti s posebnim akcentom na aktivnostima Regulatorne agencije za komunikacije BiH je rad autorice Lee Tajić objavljen u zborniku radova Medijska pismenost u digitalnom dobu, koji predoči kako europski okvir za regulaciju audiovizualnih medijskih usluga tretira medijsku pismenost i povezuje je s regulacijom, kakva je praksa europskih regulatora po pitanju medijske pismenosti, te detaljno prezentira aktivnosti Regulatorne agencije za komunikacije BiH u ovoj oblasti, kako one koje se eksplicitno odnose na unapređenje medijske pismenosti, tako i one koje kojima to nije primarni zadatak, ali su dio bitnih zadataka regulacije koji se pozitivno reflektiraju na medijsku pismenost, tj. njene temeljne postulate: sposobnost pristupa medijima, analizu i evaluaciju medijskih sadržaja, te kreiranje medijskih poruka. U radu se ukazuje i na mogućnosti, ograničenja i perspektive u angažmanu regulatora u oblasti medijske pismenosti.

Rad je dostupan OVDJE.

Izvor: Tajić L. (2015). Uloga regulatornih tijela u oblasti medijske pismenosti s posebnim akcentom na aktivnostima Regulatorne agencije za komunikacije BiH. U: Ibrahimbegovć Tihak V.  ur. Medijska pimenost u digitalnom dobu. Sarajevo: Internews u Bosni i Hercegovini. Str. 181-209.