Novost

Upoznajmo svijet komercijalnih komunikacija

Print Friendly, PDF & Email

U rujnu 2021. godine svijet je obišla  vijest o tome kako je 30 sekundi reklame na Superboulu prodato za 6,5 milijuna dolara. Ova činjenica ukazuje nam na to koliku moć imaju reklame na oblikovanje naših kupovnih i životnih navika, ali i na to koliko je skupa pozornost javnosti. 

Komercijalne komunikacije, ili kako ih češće nazivamo: reklame, propagandni program, oglasi, EPP ili marketing neizostavan su pratitelj svih audiovizualnih i radijskih programa. Iako nam svojim originalnim i maštovitim pričama nerijetko izmame osmijehe ili snažnu emociju, ipak ih najčešće dočekujemo nevoljko jer smo u većoj ili manjoj mjeri svjesni toga da su naša prisutnost i pozornost roba kojom prešutno trguju pružatelji medijskih usluga, kako bi unovčili produkciju ili nabavu skupog medijskog sadržaja. Komercijalne komunikacije nekad nam “prodaju” proizvode i usluge koji nam trebaju (hrana, odjeća, obuća itd.). Međutim, ono čega mnogi, pogotovo djeca i mladi, nisu svjesni, jeste to da nam komercijalne komunikacije neprestano prodaju različite ideje o tome što nam je potrebno. U toj trgovini, oglašivač računa na to da će se novac uložen u kratke, dopadljive i sugestivne audiovizualne ili audioporuke, koje se ponavljaju po nekoliko puta na dan, isplatiti tako što će poruke izvršiti željeni utjecaj na formiranje kupovnih navika, mišljenja, stavova, vrijednosti ili ideja gledatelja/slušatelja, donoseći time oglašivaču određenu financijsku, političku ili drugu korist.

U nastavku pročitajte kako Kodeks o komercijalnim komunikacijama Regulatorne agencije za komunikacije, koji je obvezujući za sve TV i radiopostaje registrirane u Bosni i Hercegovini, i Smjernice za primjenu Kodeksa o komercijalnim komunikacijama definiraju komercijalne komunikacije i koji sve oblici komercijalnih komunikacija postoje.

Komercijalne komunikacije označavaju sadržaje koji imaju za cilj da promoviraju, izravno ili neizravno, proizvode, usluge ili imidž fizičke ili pravne osobe koja se bavi nekom ekonomskom aktivnošću, a prate ili su uključeni u program u zamjenu za novčanu nadoknadu ili sličnu protuuslugu ili u svrhu samopromocije. Komercijalne komunikacije obuhvaćaju audiovizualne komercijalne komunikacije i komercijalne komunikacije na radiju. Audiovizualne komercijalne komunikacije uključuju televizijsko oglašavanje, sponzorstvo, teletrgovinu i plasman proizvoda, dok komercijalne komunikacije na radiju podrazumijevaju oglašavanje, sponzorstvo, radiopromociju, teletrgovinu i plasman proizvoda.

Samopromocija predstavlja poseban oblik komercijalnih komunikacija u kojem pružatelj medijskih usluga promovira vlastite proizvode, usluge, programe ili kanale koji se nude u zamjenu za novčanu nadoknadu ili neku drugu protuuslugu (npr. promocija web-stranice emitera na kojoj se mogu preuzeti dodatni sadržaji poput videoklipova, melodija za mobilne telefone i slično). Potrebno je obratiti pozornost na razliku između samopromocije i najava pružatelja medijskih usluga u vezi s vlastitim programskim sadržajem (tzv. promo), koje imaju čisto informativni karakter i njihov je cilj isključivo da informiraju gledatelja o sadržajima koje će imati priliku gledati, poput naziva emisije, datuma i vremena prikazivanja i prikazivanja kratkog isječka iz programa.

Osnovni cilj regulacije komercijalnih sadržaja jeste zaštita javnosti od svih oblika pretjeranih, obmanjujućih ili prikrivenih promocija roba, usluga, ideja i sl. U tom smislu, komercijalne komunikacije moraju biti odmah prepoznatljive kao takve, odnosno gledatelji ili slušatelji moraju biti u stanju odmah prepoznati da se radi o promotivnom, a ne o uredničkom programskom sadržaju. Prikrivene komercijalne komunikacije strogo su zabranjene budući da promocija određenog proizvoda ili usluge u okviru sadržaja koji nije predstavljen kao reklamni, na gledatelje djeluje na način da taj proizvod ili uslugu dožive vjerodostojnije nego u slučaju klasičnog oglašavanja, prema kojoj se uobičajeno pristupa s određenom kritičkom distancijom. Tipičan primjer prikrivenih komercijalnih komunikacija su zabavne i slične emisije s gostima u studiju (npr. jutarnji program, nedjeljno popodne i sl.), unutar kojih se obrađuju različite aktualne teme (npr. sezona učestalih prehlada) te u isto vrijeme vrši promocija djelatnosti ili proizvoda koje nudi gost u studiju (npr. neki preparat za jačanje imuniteta). U ovakvim slučajevima gledatelji stječu utisak da se dati proizvod, usluga ili djelatnost spominju i promoviraju ne zato što je postaja u te svrhe primila novčanu nadoknadu, nego zato što je urednik procijenio da je u interesu javnosti da o tome bude informirana. Jedan od mogućih “signala” prikrivenih komercijalnih komunikacija je tzv. “neopravdano isticanje”, koje se javlja, primjerice, u vidu učestalog ili uzastopnog prikazivanja nekog proizvoda, usluge, robne marke i slično koje nije urednički opravdano.

Pružatelji medijskih usluga (televizijske ili radiopostaje) jednako su odgovorni za emitiranje sadržaja koji su sami proizveli ili naručili, kao i za emitiranje sadržaja koji su preuzeli od drugih produkcijskih kuća, marketinških agencija i slično. Drugim riječima, ukoliko sadržaj neke komercijalne komunikacije predstavlja kršenje odredbi Kodeksa o komercijalnim komunikacijama, Regulatorna agencija za komunikacije kaznit će pružatelja medijskih usluga, odnosno TV ili radiopostaju, koja je datu komercijalnu komunikaciju emitirala, bez obzira na njezin izvor.

Oglašavanje predstavlja tradicionalan oblik komercijalnih komunikacija. Spotovi za oglašavanje obično se emitiraju u blokovima koji su jasno odvojeni od ostatka medijskog sadržaja, npr. najavnom špicom „reklame”, „Marketing” „EPP” i sl. Oglašavanje podrazumijeva dva bitna elementa:

  • da se radi o priopćenju, odnosno poruci koja ima točno utvrđen cilj, a to je unapređenje prodaje ili ponude proizvoda ili usluge u zamjenu za novčanu ili neku drugu nadoknadu;
  • da je određeni udio ukupnog vremena emitiranja unutar programske sheme “dodijeljen” oglašivaču za emitiranje takvih poruka u zamjenu za novčanu ili neku drugu nadoknadu, ili je od strane same postaje namijenjen u samopromotivne svrhe.

Pored oglašavanja, Kodeks definira i novije oblike oglašavanja kao što su virtualno oglašavanje, oglašavanje na dijelu ekrana i telepromociju, odnosno radiopromociju.

Virtualno oglašavanje postiže se na način da se u emitiranom programu mijenja postojeći oglas u obliku reklamnih panoa i sl. i dodaje novi oglas na mjestu na kojem u stvarnom programu isti ne postoji, tako da virtualno oglašavanje djeluje kao sastavni dio originalnog prijenosa programa.

Oglašavanje na dijelu ekrana označava oglašavanje koje se prikazuje paralelno s uredničkim sadržajem, bilo unutar posebnog “prozora” na ekranu, bilo u obliku različitih insertera, animacija, telopa i krolova. Nije rijetkost da nedugo nakon što se okončao blok reklama, u kutu programskog sadržaja koji pratimo ugledamo sekvenciju iz upravo emitiranog reklamnog spota, ili prepoznatljiv logo i slogan određene robne marke ili kompanije, koji nas podsjete na sadržaj odgledane reklame. Ovaj oblik komercijalnih komunikacija često možemo sresti u okviru emisija koje imaju veliku gledanost kao što su prijenosi sportskih događaja, popularnih talk-show ili reality-show emisija.

Nije nužno da svaki oglas koji je dio scenografije ujedno predstavlja i komercijalu komunikaciju. Ukoliko se radi o oglasima koji se u prijenosu događaja ne mogu izbjeći (npr. panoi ili logotipi na opremi tijekom prijenosa sportskih događaja) i ukoliko postaja nije stekla nikakvu dobit u zamjenu za njihovo prikazivanje u svom programu, takvi oglasi neće se smatrati komercijalnim komunikacijama.

Telepromocija odnosno radiopromocija označava oblik oglašavanja tijekom prijenosa programa na način da se pravi stanka u dotadašnjem tijeku uredničkog sadržaja, a voditelj preuzima ulogu prezentera određenih proizvoda ili usluga, najčešće na način da najavi da će pročitati poruku oglašivača, ili se okrene prema drugoj kameri, promijeni ton izlaganja ili slično. Ovaj oblik oglašavanja može se naći u različitim zabavnim emisijama, posebice u kvizovima i programima u kojima se gledateljima nudi sudjelovanje u igrama i slično.

Sponzorstvo označava sudjelovanje pravne ili fizičke osobe koja se ne bavi pružanjem audiovizualnih medijskih usluga ili medijskih usluga radija, odnosno proizvodnjom audio ili audiovizualnih djela, u financiranju programa s ciljem promoviranja svoga imena, robne marke, imidža, aktivnosti ili proizvoda. Promocija proizvoda ili usluga sponzora u okviru sponzoriranog programa nipošto ne smije biti izravna. Naprotiv, vidljivost sponzora unutar sponzoriranog programa ostvaruje se diskretno: putem povremenog ubacivanja naziva, logotipa, prepoznatljivog proizvoda sponzora ili sl. u kutu ekrana, u studiju, prije početka programa, na odjavnoj špici ili sl. (“Gledanje ovoga programa omogućio vam je…”, “Prijatelj emisije je…”, “Sponzor ovoga programa je…” i slično).

Teletrgovina ili kako se često naziva „kupovina iz fotelje“ označava izravnu ponudu koja se objavljuje javnosti u svrhu nabave roba, usluga ili slično u zamjenu za novčanu nadoknadu. Teletrgovina uobičajeno uključuje:

  • spotove za teletrgovinu,
  • izloge namijenjene teletrgovini koji se kao zasebna cjelina u programskoj shemi emitiraju u obliku posebnih programa minimalnog trajanja od 15 minuta i
  • kanale namijenjene isključivo teletrgovini.

Izravna ponuda se tumači kao ponuda u vezi s proizvodom ili uslugom koju gledatelji mogu iskoristiti (realizirati) u datom trenutku, primjerice, iz svoga doma, bez potrebe da potraže dodatne informacije ili usluge iz nekog drugog izvora kao što je, primjerice, prodavnica ili web-stranica. Izravna ponuda znači da je određeni proizvod ili usluga koja se gledateljima nudi na prodaju jasno predstavljena, uključujući cijenu i kontakt-podatke, a gledatelju je omogućeno da se izravno odazove na ponudu i izvrši narudžbu putem telefona, faksa, elektroničke ili obične pošte.

Izvor: screenshot live programa BHT1 30/08/2021

Plasman proizvoda označava promoviranje proizvoda, usluge ili robne marke, na način da se oni prikazuju u okviru programa, kao dio scenografije, ili se spominju u okviru datog uredničkog programa, u zamjenu za novčanu nadoknadu ili sličnu protuuslugu. Tipični primjeri korištenja plasmana proizvoda su jutarnji ili neki drugi zabavni program, koji se emitira iz studija u kojem su poredani proizvodi nekog proizvođača, ili, primjerice, kvizovi u kojima je moguće osvojiti određeni proizvod ili uslugu kao nagradu, ili pak film čija se radnja dešava u jednom od hotela iz poznatog lanca itd. Ovakav vid komercijalnih komunikacija predstavlja stapanje uredničkog i oglašivačkog sadržaja i zbog toga je posebice bitno da bude označen na odgovarajući način kako bi ga gledatelji mogli prepoznati.