Novost

Videosadržaji za djecu i roditelje o nasilju na internetu

Print Friendly, PDF & Email

Nasilje može imati najrazličitije oblike i nije uvijek jednostavno prepoznati da je netko zlostavljan. Kao i u stvarnom, i u digitalnom svijetu posebno su u opasnosti djeca i potrebno je da djeca i njihovi roditelji znaju što je to nasilje na internetu i kako se mogu zaštititi od takvog nasilja.

Plavi telefon donosi nekoliko edukativnih i informativnih videa namijenjenih roditeljima i djeci o tome šta je nasilje na internetu, kako ga prepoznati, kako uočiti da je dijete žrtva takvog nasilja i kome se obratiti u tom slučaju.

Žrtve nasilja se, bilo na internetu ili u stvarnom životu, suočavaju s velikim strahom i sumnjaju u sebe i svoje vrijednosti, a posebice djeca, koja ne znaju kome da se obrate u tom slučaju. U ovom videu roditelji mogu saznati kako prepoznati 5 znakova da je njihovo dijete možda izloženo nasilju, kako da mu pruže potporu i komu da se obrate u takvim

Djeca se na internetu često suočavaju sa ismijavanjem, prijetnjama i sadržajima uvredljivog sadržaja i pri tome osjećaju krivicu za nasilje koje im se dešava. U ovom videu djeca mogu saznati šta je to nasilje putem interneta, kako se zaštititi na internetu i dobiti korisne savjete Plavog telefona, kojem se uvijek mogu obratiti za podršku u takvim slučajevima.

Internet je sjajno i zabavno mjesto, ali i mjesto gdje je svako treće dijete žrtva nasilja na internetu i gdje je izloženo ismijavanju i izrugivanju, a takve poruke djecu mogu boljeti jednako kao i da su izgovorene. U ovom videu djeca mogu saznati da takvo ponašanje nije u redu i da trebaju potražiti potporu nekoga tko će ih zaštititi ukoliko im se nešto slično dogodilo i ako se pri tome osjećaju tužno, potišteno i usamljeno. Plavi telefon donosi savjete kako to mogu učiniti.

Mnoga djeca ne znaju da kada postave ili podijele svoju fotografiju ili osobne podatke na internetu, oni postaju vidljivi svima, pa i nepoznatim ljudima koji nisu njihovi prijatelji i koji ih mogu zlouporabiti i time im nanijetu štetu. U ovom videu djeca mogu saznati što su grooming i sexting i zašto je važno da dobro razmisle prije nego što to urade.