Novost

Virtualni svijet djece i mladih: izazovi na putu odrastanja

Print Friendly, PDF & Email

Autorice: Ivana Sivrić i Maja Pandža Topić

(Obrazovanje odraslih/Adult Education, ISSN 1512-8784, broj 1 – 2 2020.)

Sažetak:

Mediji odgajaju našu djecu i čine važan dio njihove svakodnevice. Nemoguće je zamisliti život bez prisutnosti medija. Oni su glavni izvor informacija, sadržaja, tema o odgoju, obrazovanju, kulturi, politici, zabavi. Mediji predstavljaju socijalizacijski agens čiji je utjecaj na društvo, djecu i mlade značajan. Slijedom navedenog, trebala bi postojati veća društvena intencija za edukacijom o medijima, medijskom odgoju i obrazovanju. Uloga medijskog odgoja u našim školama još je uvijek nedovoljno iskorištena, često marginalizirana, ali ponekad i neshvaćena, kako od strane učitelja, nastavnika, tako i od djece i mladih. Svakodnevno raste broj medijskih, internetskih korisnika, profila na društvenim mrežama, o čemu svjedoče brojna istraživanja, ali nema dovoljno odgoja za medije i odgoja za kritičko mišljenje.

Stoga je cilj ovog rada istražiti medijske navike djece i mladih u lokalnoj zajednici, s posebnim osvrtom na vrijeme koje provode na internetu, ponajviše na društvenim mrežama, te da li to vrijeme utječe na njihove svakodnevne interakcije s okolinom, prijateljima, obitelji, a na kraju i na njihov uspjeh u školi. Također, koliko koriste društvene mreže, u kojoj dobi otvaraju profile, te koliko su slobodni u pružanju informacija o sebi i drugima putem medija. Prema onome što su rezultati pokazali, djeca u jako ranoj fazi otvaraju profile na društvenim mrežama i kada za to nisu spremna niti educirana. Djeca su veoma otvorena za virtualni svijet komunikacije s osobama koje ne poznaju u stvarnom životu, pa čak i za susrete s nepoznatim osobama, a da pritom nisu svjesna moguće manipulacije, lažnih profila, nasilja i sličnog. Postoji jasno iskazana svjesnost kod većine ispitanika o potrebi za medijskim odgojem, bez obzira na razliku u količini vremena koje ispitanici provode na društvenim mrežama i jasno iskazan stav o nužnosti uvođenja medijskog odgoja kao dijela obaveznog obrazovanja u školama.

Rad je dostupan na sljedećem linku: https://ccu.bkc.ba/wp-content/uploads/2021/05/Ivana-Sivric_Maja-Pandza-Topic.pdf