Novost

Vježbe za razvijanje vještina MIP-a u nastavi

Print Friendly, PDF & Email

Tijekom pandemije virusa COVID-19 nastavnici i nastavnice su se suočili s problemom poučavanja medijske i informacijske pismenosti kroz izvješćivanje o pandemiji, koja je praćena nizom medijskih pojava i problema. Infodemija, dezinformacije i fenomen postistine, neki su od najčešćih pojmova koji oslikavaju medijsku stvarnost u doba pandemije i znatno doprinose širenju straha i panike u društvu. Publikacija Pandemija COVID-19 kroz prizmu medijske i informacijske pismenosti: Vježbe za razvijanje vještina MIP-a u nastavi  autorice Vanje Ibrahimbegović Tihak  nudi niz kvalitetnih savjeta i preporuka nastavnicima/nastavnicama u radu sa srednjoškolcima ili višim razredima osnovne škole u obradi tema iz oblasti medijske i informacijske pismenosti koje se tiču pandemije.

Kao vježbe za razvijanje MIP-a u pandemiji publikacija predlaže sljedeće teme:

Medijska slika pandemije kroz naslovnice je tema koja se temelji na analizama svjetskih i domaćih časopisa objavljenih tijekom pandemije i naslovnicama koje se mogu naći na web-stranici naslovnica koje su posvećene pandemiji.

Tema Podaci “big data”, infografike i vjerodostojni izvori bavi se problemom nepreciznosti u iznošenju podataka, što je prepoznato kao rasprostranjena pojava u bosanskohercegovačkim medijima, te se s učenicima o ovoj temi može diskutirati u smislu njihovog prepoznavanja izvora informacija i onoga što ih čini vjerodostojnim.

Kontekstualizacija: istraživanje o ranijim pandemijama, te usporedba s COVID-19 je tema koja može podstaknuti učenike da na satima odjeljenske zajednice ili medijske kulture razgovaraju o temama koje sе tiču infodemije i dezinformacija, kao i da pristupe analizi vjerodostojnosti informacija na primjerima bosanskohercegovačkih factchecking platformi.

Na kraju publikacije nalazi se prilog s naslovnicama bh. novina.

Publikaciju je objavio Medicentar Sarajevo u okviru projekta “Mediji za građane – građani za medije”.