Novost

Zaštita djece i maloljetnika na internetu (Analiza stanja u BiH u segmentu nositelja dozvola Regulatorne agencije za komunikacije)

Print Friendly, PDF & Email

U okviru prve faze projekta „Zaštita djece na internetu u sustavima korisnika dozvola Regulatorne agencije za komunikacije“, koji se realizira slijedom Srednjoročnog plana rada Agencije, izrađen je dokument pod nazivom: „Analiza stanja ispunjavanja obaveza davatelja pristupa internetu u pogledu zaštite maloljetnika, pregleda međunarodne prakse i preporuke za unaprjeđenje regulatornog okvira u BiH“.

Analiza je rezultat komparativnog istraživanja kojim je obuhvaćena trenutna praksa, regulatorni okvir u BiH i regiji, praksa zemalja EU, pregled mjera koje poduzimaju pružatelji pristupa internetu u BiH, pregled međunarodnih i domaćih pravnih instrumenata u ovoj oblasti, sa uključenim preporukama za unaprjeđenje stanja u BiH u pogledu zaštite djece i maloljetnika na internetu.

U procesu izrade dokumenta, urađena su prethodna istraživanja domaće i međunarodne prakse, i održan stručni skup u Sarajevu, na kojem su sudjelovali: nositelji dozvola za internet (ISP), telekom operatori, predstavnici pedagoških zavoda i druga resorna ministarstva na svim razinama vlasti, policijskih direkcija u BiH, međunarodnih organizacija i Regulatorne agencije za komunikacije.

Autori Analize su dr Anđela Kuprešanin-Vukelić, docentica na FPN Univerziteta u Banjoj Luci, dr Zoran Đurić, redoviti profesor i dekan na ETF u Banjoj Luci, i Milorad Savić, dipl.inž. informatike. Analiza je dostupna OVDJE.