Novost

Istraživanje o medijskim navikama djece i stavovima roditelja u Bosni i Hercegovini

Print Friendly, PDF & Email

Istraživanje o medijskim navikama djece i stavovima roditelja provedeno je u saradnji Regulatorne agencije za komunikacije i UNICEF-a, kako bi se po prvi put u Bosni i Hercegovini dobili deatljni podaci o tome kako djeca i mladi koriste medije i koji su stavovi roditelja o tome.

Istraživanje je provela profesionalna agencija za ispitivanje javnog mnijenja, istraživanje tržišta i konsalting Custom Concept (CC) u junu i julu 2020. godine, na osnovu različitih međunarodnih iskustava prilagođenih trenutnom vremenu i bh. kontekstu, na statistički reprezentativnom uzorku od ca. 4.000 djece i roditelja. S obzirom da se medijske navike djece uveliko razlikuju u zavisno o njihom uzrastv i stupnju razvoja, podaci prikupljeni istraživanjem su prikazani po sljedećim grupama: djeca uzrasta 0-3, 4-6, 7-10, 11-14, 15-18 godina starosti, te i roditelji/staratelji djece.

Istraživanje je obuhvatilo sljedeće tematske cjeline:

  • pristup medijima – način na koji djeca i mladi pristupaju medijima, uključujući i online platforme,
  • sadržaji koje djeca gledaju/prate/slušaju/kreiraju,
  • količina vremena provedenog uz različite medije,
  • pravila za korištenje medija i nadzor roditelja, te
  • znanje i učenje o medijima.

Rezultati istraživanja omogućuju svim zainteresovanim akterima kao što su kreatori medijskih politika, medijska i informacijsko-komunikacijska industrija, nevladine organizacije, obrazovne i zdravstvene institucije, međunarodna zajednica i dr., da u skladu sa njima definišu svoje ključne programske zadatke, strategije i aktivnosti koje će dovesti do poboljšanja u načinu na koji djeca i mladi u BiH koriste medije i IKT, što će povećati njihovu sigurnost i opštu dobrobit. Također, istraživanje daje informacije potrebne za daljnji razvoj medijskog regulatornog okvira, a posebno aktivnosti RAK-a i UNICEF-a, kao i boljim komunikacijskim aktivnostima i jačanju medijske i informacijske pismenosti djece i roditelja u BiH.

Finalni izvještaj o rezultatima istraživanja „Medijske navike djece i stavovi roditelja“ objavljen je u oktobru 2020. godine, a u nastavku vam donosimo pet infografika koje na slikovit način sumiraju najvažnije rezultate istraživanja.

Preuzmite Medijske navike djece i stavovi roditelja              (B/H/S)

Preuzmite Children's media habits and parental Attitudes  (ENG)