Novost

Istraživanje o medijskim navikama odraslih u BiH

Print Friendly, PDF & Email

Istraživanje o medijskim navikama i stavovima odraslih u Bosni i Hercegovini provedeno je na inicijativu Vijeća Evrope i Regulatorne agencije za komunikacije kako bi se stekao detaljan uvid u medijske navike i stavove odraslih, kao osnova za razvoj inicijativa medijskog opismjenjavanja i razvoj regulatornog okvira. Istraživanje je provedeno na statistički reprezentativnom uzorku i prvo je ovakve vrste u BiH. U skladu sa dobrim praksama ovakvih istraživanja u drugim evropskim zemljama, daje detaljan uvid u to kako se odrasle osobe u BiH nose sa trenutno složenim i brzo mijenjajućim medijskim ekosistemom. Rezultati su interpretirani u širem sociodemografskom kontekstu, a posebno su izdvojeni rezultati za mlade osobe (18-24), žene, starije osobe (65+), te osobe u digitalnom jazu.

Istraživanje daje detaljan uvid u to kojim medijima i informaciono-komunikacionim uslugama odrasli građani BiH imaju pristup, koliko vremena u toku dana provode uz njih, koje medijske sadržaje gledaju/slušaju/prate/kreiraju, u kojoj mjeri se osjećaju sposobnim da kritički analiziraju medije i IK tehnologije, kako procjenjuju svoje znanje o medijima i IK tehnologijama, te da li osjećaju potrebu da na tom polju stiču nova znanja i vještine.

Rezultati ovog istraživanja ukazat će ​različitim zainteresovanim stranama, kao što su kreatori medijskih politika, medijska industrija i nevladine organizacije, na to kojim grupama u bh. društvu je potrebna bolja digitalna uključenost, koje promjene u regulatornom okviru mogu biti korisne, koje tematske oblasti treba obuhvatiti inicijativama medijskog opismenjavanja i edukacijom različitih ciljnih grupa, te kojim komunikacionim kanalima i izvorima znanja o medijima i IK tehnologijama građani BiH daju prednost.

Istraživanje je provedeno u okviru projekta Vijeća Evrope „Medijska i informaciona pismenost: za ljudska prava i demokratiju u BiH“, u saradnji sa Custom Concept, profesionalnom agencijom za ispitivanje javnog mnijenja, istraživanje tržišta i konsalting. Finalni izvještaj o rezultatima ovog istraživanja objavljen je u oktobru 2021. godine.

Finalni izvještaj o rezultatima istraživanja “Medijske navike odraslih u BiH” dostupan je na BHS i engleskom jeziku.

U nastavku vam donosimo osam infografika koje na slikovit način sumiraju najvažnije rezultate istraživanja.