Novost

ITU „Kampanja za društvene mreže za tinejdžere“ – kako da budete sigurni online?

Print Friendly, PDF & Email

„Kampanju za društvene mreže za tinejdžere“ kreirala je Međunarodna telekomunikacijska unija – ITU 2020. godine u namjeri da pomogne mladima od 13 do 18 godina da budu sigurni u online prostoru.

Tinejdžeri, ova kampanja osmišljena je radi vas, vašeg upoznavanja sa pravima koja imate na internetu, te rizicima koje sobom nosi boravak online. Odgovorite na izazove koji su sadržani u sljedećih osam tematskih cjelina i ojačajte svoje digitalne vještine.

Saznaj svoja prava na internetu

Kroz ovaj izazov provjerit ćete koliko poznajete vaša prava na internetu (pravo na sigurnost, pravo na dobijanje istinitih informacija na mreži itd.), te šta znate o dijeljenju vaših stavova ili tuđih fotografija.

Ovdje možete da se upoznate sa osnovnim načelima Konvencije o pravima djeteta, i saznate koliko je važno poštovati prava drugih na društvenim mrežama.

 

Sačuvajte privatnost

 

Ovaj izazov naučit će vas da je pravo na privatnost na internetu, jedno od prava djece. Uputit će vas da uvijek razmišljate o tome šta objavljujete na internetu i da vodite računa o zaštiti ličnih podataka u digitalnom svijetu.

 

 

Provjerite činjenice

 

Ovaj izazov potaknut će vas na razmišljanje o tome kako možete da provjerite tačnost onoga što vidite ili pročitate na internetu i šta možete da uradite u slučaju da prepoznate prevaru ili lažnu vijest.

 

 

Budite fini

 

Kroz ovaj izazov upoznat ćete se sa problemom uznemiravanja na internetu. Naučit ćete kako nijedan oblik digitalnog nasilja i uznemiravanja nipošto nije prihvatljiv, kao i to gdje da potražite pomoć u slučaju da budete izloženi uznemiravanju na internetu.

 

 

Čuvajte se trolova

 

Ovaj izazov govori o izloženosti mladih neprikladnom sadržaju, uz prijedloge kako da se u takvim situacijama ponašate i kome da se obratite za pomoć.

 

 

 

Uspostavite granice

 

Ovaj izazov podsjetit će vas na to da imate pravo da budete zaštićeni od potencijalno štetnih sadržaja. Dat će vam prijedloge kako da se zaštitite od seksualnog zlostavljanja na internetu i preporuke šta da učinite ako do toga ipak dođe.

 

 

Budite jako oprezni kada izlazite sa nekim

 

Ovaj izazov odnosi se na veze/prijateljstva koje ostvarujete u internet okruženju. Navest će vas da razmislite o tome koliko su rizični lični susreti sa osobama koje ste upoznali putem interneta i dati vam prijedloge o tome kako da ostanete sigurni na mreži.

 

 

Ravnoteža

Ovaj izazov ističe važnost kontroliranja vremena koje provodite pred ekranima, uz preporuke kako da uspostavite ravnotežu između vremena provedenog na internetu i drugih offline aktivnosti.