Novost

ITU Smjernice za IKT kompanije o bezbjednosti djece na internetu

Print Friendly, PDF & Email

Smjernice za IKT kompanije u pogledu bezbjednosti na internetu, koje je 2020. godine kreirala Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU), namijenjene su kompanijama koje razvijaju, pružaju ili koriste telekomunikacije ili srodne aktivnosti u pružanju svojih proizvoda i usluga. Smjernice su usmjerene na zaštitu djece u svim područjima i od svih rizika u digitalnom svijetu i kao takve ističu dobru praksu aktera u industriji, koja se može uzeti u obzir u procesu izrade, razvoja i upravljanja poslovima u kontekstu politika zaštite online sigurnosti djece.

Razvoj digitalnih tehnologija donio je djeci i mladima neograničene mogućnosti za online komunikaciju, učenje i razonodu, ali i mnoge rizike po njihovu sigurnost. Pitanje uznemiravanja, zloupotrebe ličnih podataka, različitih vrsta online zlostavljanja, samo su neki od rizika kojima su djeca i mladi izloženi upotrebom IKT. U tom smislu, IKT industrija ima ključnu ulogu, jer posjeduje tehnološko znanje kojem kreatori politika trebaju pristupiti i razumjeti ga kako bi razvili održivu i efikasnu strategiju za zaštitu djece na internetu. Kompanije također imaju odgovornost da kroz svoje usluge osiguraju zaštitu djece i njihovih prava u digitalnom okruženju.

Smjernice donose niz preporuka za IKT kompanije u svim ključnim područjima, navodeći primjere dobre prakse. Svrha smjernica je:

 • uspostavljanje zajedničke referentne tačke za IKT, internetsku industriju i relevantne interesne strane,
 • pružanje smjernica kompanijama o identifikaciji, sprečavanju i ublažavanju bilo kakvih negativnih utjecaja njihovih proizvoda i usluga na dječija prava,
 • davanje smjernica kompanijama o utvrđivanju načina na koje mogu promovirati prava djeteta i odgovorno digitalno građanstvo među djecom,
 • predlaganje zajedničkih principa koji čine osnovu nacionalnih ili regionalnih obaveza u svim srodnim industrijama.

IKT kompanije pozvane su da u pet ključnih područja poduzmu mjere kako bi djeci obezbijedili bezbjednu upotrebu IKT:

 • Integriranje prava djeteta u sve odgovarajuće korporativne politike i procese upravljanja – pozivanje kompanija da poduzmu mjere u cilju identificiranja, sprečavanja, ublažavanja i po potrebi, saniranja potencijalnih i stvarnih negativnih utjecaja online sadržaja na djecu, sa naglaskom na ranjive skupine djece.
 • Razvoj standardnih postupaka rukovanja materijalom o seksualnom zlostavljanju djece (CSAM) – pozivanje kompanija da osiguraju linije za podršku i poduzmu korake u cilju onemogućavanja korištenja njihovih mreža i usluga u svrhu širenja CSAM materijala.
 • Stvaranje sigurnijeg i dobno prilagođenog internetskog okruženja – provajderi sadržaja i usluga pozvani su da opisuju prirodu sadržaja ili usluga koje pružaju i u skladu sa tim preporučuju ciljni starosni raspon, kao i da usvoje najviše standarde zaštite privatnosti po pitanju prikupljanja, obrade i čuvanja podataka od ili o djeci i mladima.
 • Edukacija djece, roditelja i edukatora o sigurnosti djece i odgovornoj upotrebi IKT – kompanije su pozvane da obezbijede alate za tehničku zaštitu i da aktivno učestvuju u podizanju svijesti javnosti o odgovornom i bezbjednom korištenju interneta.
 • Promocija digitalne tehnologije u kontekstu jačanja građanskog aktivizma – pozivanje kompanija da vode računa da njihove usluge budu u skladu sa građanskim pravima djece i mladih, da rade na uklanjanju digitalne podjele, na promociji razvoja vještina digitalne i medijske pismenosti, vodeći računa o sigurnosti dizajna svojih proizvoda.

Smjernice donose i kontrolnu listu po karakteristikama, koja se odnosi na preduzeća koja pružaju usluge sa specifičnim karakteristikama za poštivanje i podršku dječijih prava na mreži:

 • Karakteristika A: Obezbijediti povezivanje, usluge skladištenja podataka i hostinga.
 • Karakteristika B: Ponuditi organizirani digitalni sadržaj.
 • Karakteristika C: Hostovati sadržaj koji generiraju korisnici i povezati korisnike.
 • Karakteristika D: Sistemi vođeni vještačkom inteligencijom.

Stvaranje bezbjednog digitalnog okruženja za djecu i mlade moguće je samo uz zajedničku djelatnost i saradnju svih interesnih strana: vlada, roditelja, djece, edukatora, pri čemu važno mjesto zauzimaju i IKT kompanije.