Novost

ITU Smjernice za roditelje i edukatore u pogledu bezbjednosti djece na internetu

Print Friendly, PDF & Email

Smjernice za roditelje i edukatore u pogledu bezbjednosti djece na internetu kreirala je 2020. godine Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU). Smjernice imaju za cilj da skrenu pažnju roditeljima, njegovateljima, starateljima i edukatorima na rizike i štete koje sobom nosi boravak djece na internetu i daju im preporuke kako da podrže sigurno i aktivno učestvovanje djece u savremenom medijatiziranom društvu, bez nepotrebnog ograničavanja njihovih mogućnosti.

Od ukupno 4,1 milijarde korisnika interneta, kako stoji u podacima ITU-a za 2019. godinu, svaki treći korisnik je dijete, to jest osoba mlađa od 18 godina. Internet tehnologije donijele su djeci i mladima brojne mogućnosti za komunikaciju i stvaranje novih veza, razvijanje kreativnosti, učenje novih vještina, prikupljanje informacija i učešće u građanskom životu. S druge strane, još uvijek postoji oko 346 miliona djece širom svijeta koja nisu povezana sa internetom. Dok u afričkoj regiji oko 60 posto djece nije na mreži, taj postotak u Evropi iznosi četiri posto. Pored mjesta stanovanja, na digitalne podjele među djecom utječu spolne razlike i siromaštvo. U mnogim zemljama djevojčice nemaju iste mogućnosti pristupa internetu kao dječaci, a i tamo gdje imaju, djevojčicama se u mnogo većoj mjeri nadgleda i ograničava upotreba interneta nego dječacima.

Pored nesumnjivih prilika, digitalne tehnologije donijele su i nove rizike i štete poput zloupotrebe ličnih podataka, izloženosti djece ilegalnim, nasilnim ili seksualnim sadržajima, online uznemiravanja i maltretiranja, pedofilskog zbližavanja, seksualnog zlostavljanja djece. Međutim, smjernice ističu da rizik ne dovodi uvijek do štete. Djeca koja su izložena online rizicima možda neće pretrpjeti štetu ukoliko imaju razvijenu digitalnu otpornost i usvojena digitalna znanja.

Istraživanje koje je širom svijeta provela mreža Global Kids Online sugerira da su djeca i mladi koji se bave širim spektrom mrežnih aktivnosti izloženi većem broju online rizika, što je posljedica povećane izloženosti ili samouvjerenijeg istraživanja interneta. Smjernice posebno tematiziraju pozitivne i negativne aspekte korištenja digitalnih tehnologija za djecu iz ranjivih skupina: djecu iz autističnog spektra, djecu migrante i djecu sa invaliditetom.

 Kao nove i nadolazeće rizike i izazove, smjernice prepoznaju:

 • internet stvari i s tim povezane tehničke, društvene, ekonomske i ekološke probleme;
 • igračke povezane na internet/robotika;
 • igranje online igrica;
 • vještačku inteligenciju i mašinsko učenje.

Smjernice nude klasifikaciju online rizika po fizički, psihički i moralni razvoj djece prema prirodi potencijalno opasnog sadržaja kao i prema ulozi djeteta u datoj rizičnoj situaciji.

Smjernice ističu važnu ulogu roditelja, njegovatelja i staratelja koji su pozvani da pomognu djeci da sigurno koriste internet i digitalne tehnologije navodeći kako je najprije potrebno da se roditelji i ostali koji brinu o djeci upoznaju sa rizicima i mogućnostima koje djeci i mladima nudi internet, aktivno prate šta djeca rade dok borave na internetu, upoznaju ih sa opasnostima na koje mogu naići u online okruženju, potaknu ih na kritičko razmišljanje o korištenim online sadržajima i vode sa djecom i mladima redovan, iskren i otvoren dijalog prilagođen uzrastu.

 Neke od preporuka koje Smjernice upućuju roditeljima, njegovateljima i starateljima su:

 • razgovarati sa djecom i provoditi vrijeme u zajedničkim (online i offline) aktivnostima;
 • instalirati antivirusnu zaštitu;
 • voditi računa o tome koje internet i mobilne usluge djeca koriste;
 • kontrolirati upotrebu kreditnih kartica i drugih mehanizama plaćanja;
 • naučiti kako prijaviti probleme na platformama koje djeca koriste;
 • izgraditi kulturu podrške u domu sa djecom;
 • pomoći djeci da razumiju i kontroliraju svoje lične podatke;
 • objasniti djeci i mladima što znači objavljivanje njihovih fotografija na internetu.

Smjernice ukazuju i na važnu ulogu edukatora koji su također pozvani da pomognu djeci i mladima da pametno i sigurno koriste tehnologiju. Neki od načina su:

 • obezbjeđivanje da škola ima skup efikasnih politika i praksi i da se njihova efikasnost redovno preispituje i ocjenjuje;
 • rad na razvoju digitalnih vještina i digitalne pismenosti putem uključivanja obrazovanja o odgovornom korištenju tehnologija u svoje nastavne planove i programe;
 • provjeravanje da li se školska politika protiv nasilja odnosi i na zlostavljanje putem interneta/mobilnih telefona/drugih uređaja i da li postoje efikasne sankcije u slučaju kršenja te politike;
 • imenovanje koordinatora za online sigurnost;
 • obezbjeđivanje da školska mreža bude sigurna;
 • korištenje akreditiranog provajdera internet usluga;
 • korištenje proizvoda za filterisanje, odnosno praćenje.