Novost

Kako djeci približiti štampane medije

Print Friendly, PDF & Email

Premda sve rjeđe u upotrebi, štampani mediji pozitivno utječu na razvoj kognitivnih i jezičkih sposobnosti djeteta i doprinose razvoju čitalačkih navika i pismenosti kod djece.

U vremenu u kojem su djeci dostupni mnogi elektronski uređaji (pametni telefon, tablet, smart TV i dr.) interesovanje djece za štampane medije rapidno opada. Istraživanje o medijskim navikama djece i stavovima odraslih koje su 2019. godine proveli Regulatorna agencija za komunikacije i UNICEF u BiH pokazalo je da pažnju djece uzrasta od 7 do 18 godina daleko više privlače pametni telefoni, boravak na internetu, TV program i igranje igrica nego čitanje knjiga, slikovnica, stripova, novina i časopisa. Kad je riječ o djeci uzrasta od 7 do 18 godina u Bosni i Hercegovini, rezultati navedenog istraživanja pokazali su da osam od deset djece svakodnevno koristi mobilni telefon, otprilike isto toliko djece svakodnevno boravi na internetu, sedam od deset djece svakodnevno gleda TV program i četiri od deset djece svakodnevno igra igrice. S druge strane, manje od 10% djece svakodnevno čita knjige/slikovnice/stripove, dok novine ili časopise svakodnevno ne čita gotovo niko (1%).

Online mediji preuzeli su primat i na polju informiranja o zbivanjima u zemlji i svijetu. Istraživanje je pokazalo da većina djece uzrasta od 11 do 18 godina kao glavni izvor informacija koristi društvene mreže (60%), online portale (25%) i televiziju (23%) dok svega 2% djece u te svrhe koristi štampu. Kad je riječ o djeci mlađeg uzrasta, anketa roditelja pokazala je da knjige, slikovnice i stripove svakodnevno čita 9% djece uzrasta 4 do 6 i 7 do 10 godina. Ova statistika indirektno nam govori da i roditelji gube interesovanje i svijest o tome koliko je važno da redovno čitaju svojoj djeci. Budući da štampani mediji igraju važnu ulogu u spoznajnom, mentalnom i emocionalnom razvoju djeteta roditelji, škole, biblioteke, ali i ostale institucije koje su na različite načine nadležne za odgoj i obrazovanje djece, trebali bi aktivnije da se posvete razvijanju ljubavi prema pisanoj riječi kod djece. O tome zašto i kako roditelji mogu pomoći svojoj djeci da zavole čitanje saznajte ovdje.

U Bosni i Hercegovini redovno izlaze dječiji časopisi namijenjeni djeci predškolskog i školskog uzrasta. Puni su pozitivnih, obrazovnih i korisnih informacija, prate nastavni plan i program i primjereni su uzrastu učenika. Škole imaju aktivnu ulogu u promociji dječijih časopisa budući da se neki od njih distribuiraju putem škola, odnosno preporučuju učenicima na redovno čitanje i pretplatu. Neki od najčitanijih dječijih časopisa u BiH su časopisi Ježurko („Mali Ježurko“, „Ježurko 1, 2, 3, 4“, „Moj fazon“) kao i časopisi novinsko-izdavačke kuće „Sezam“ (Kolibrić, Palčić i 5+).

Jedan od načina na koje možemo podstaknuti dječiju ljubav prema čitanju jeste tako što ćemo im pružiti priliku da objave ono što su sami napisali. Imajući to na umu, dječiji časopisi posebnu pažnju posvećuju dječijem stvaralaštvu, dječijim kreativnim idejama i djelima. Pored toga, mnoge škole organiziraju literarne ili novinarske sekcije, koje djecu uče vještinama i tajnama kreativnog pisanja, odnosno daju djeci priliku da samostalno, uz pomoć nastavnika/ca, pripremaju i uređuju novine, koje opet promoviraju učenička postignuća i zanimljive sadržaje iz (školskog) života.

Posebnu formu štampanih medija koju nazivaju i „deveta umjetnost“ predstavlja strip. Udruženje „Deveta dimenzija“ posvećeno je unapređenju i popularizaciji svih oblika stripa, produkciji u oblasti stripa, ali i edukaciji mladih na polju stripa putem organiziranja strip-škola i kurseva.

Još jedan od načina na koji bi se djeci u sklopu nastavnih aktivnosti mogli približiti štampani mediji jeste organiziranje posjeta izdavačkim kućama i novinskim redakcijama i upoznavanje sa procesima u kojima nastaju štampani mediji. U tom kontekstu, Mediacentar Sarajevo pripremio je zanimljiv i poučan videoserijal, u kojem novinari/ke iz BiH na zanimljiv način predstavljaju tipičan radni dan u svojim medijskim kućama i tako upoznaju djecu i mlade sa načinom na koji funkcioniraju mediji na lokalnom, regionalnom i državnom nivou. U okviru videoserijala, između ostalih, dvije novinske kuće Oslobođenje i Nezavisne novine predstavile su svoj rad i istakle važne segmente novinarskog posla u štampanom mediju. Kroz prikazane videopriloge djeca, između ostalog, imaju priliku da se upoznaju sa značenjem termina kao što su novinar, urednik, tema, informacija, reportaža, komentar, tehnička priprema, montaža i dr. kao i sa samom dinamikom nastajanja novina, te da nauče zbog čega je važno istinito, objektivno i profesionalno izvještavanje u svim formama novinarstva.