Novost

Kampanja „Dani medijske i informacijske pismenosti“ 2023. godine

Print Friendly, PDF & Email

Kampanja Dani medijske i informacijske pismenosti 2023. godine održana je u periodu od 19. do 29. 10. 2023. godine u organizaciji Regulatorne agencije za komunikacije i uz učešće organizacija i institucija aktivnih u oblasti medijske i informacijske pismenosti (MIP).

U periodu desetodnevnog trajanja kampanje, u okviru 22 događaja, održana su brojna predavanja, radionice, debate, prezentacije, konferencija, sajam, izložbe i druge aktivnosti, koje su članice Mreže za MIP pripremile i održale na 11 lokacija u 5 gradova Bosne i Hercegovine ‒ Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru, Istočnom Sarajevu i Prnjavoru, a to su:

 • Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu – predavanje i radionica za studente „Informacijsko društvo, ljudska prava i demokratski diskurs“ (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, 19. 10. 2023. godine);
 • KJU Porodično savjetovalište i O. Š. „Čengić Vila“ – predavanje i radionica za učenike „Internet kao stil života“ (O. Š. „Čengić Vila“ Sarajevo, 19. 10. 2023. godine);
 • Ombudsman za djecu RS – radionica „Sigurni na netu“ (JU Dječiji dom „Rada Vranješević“ Banja Luka, 20. 10. 2023. godine);
 • KJU Porodično savjetovalište i O. Š. „Zajko Delić“ – predavanje i radionica za učenike „Internet kao stil života“ ( Š. „Zajko Delić“ Vogošća, 23. 10. 2023. godine);
 • Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu – Izložba mimova na temu medijske pismenosti (Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, od 23. do 30. 10. 2023. godine)
 • Ombudsman za djecu RS – radionica „Škola ‒ prijatelj djece“ (Gimnazija Prnjavor, 24. 10. 2023. godine);
 • Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, Katedra za novinarstvo i komunikologiju – debata „Medijska i informaciona pismenost u digitalnom okruženju ‒ ključne vještine savremenog doba“ (Fakultet političkih nauka UNIBL, 24. 10. 2023. godine);
 • Mediacentar Sarajevo i Transitions – konferencija o medijskoj pismenosti: „Pametno korištenje medija: Odgoj djece i mladih uz digitalne medije i umjetnu inteligenciju“ (Hotel Holiday Sarajevo, 27. 10. 2023. godine);
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Studij novinarstva ‒ predavanja i radionice za srednjoškolce i studente „Medijska i informacijska pismenost u digitalnom prostoru“ (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 10. 2023. godine);
 • Centar za promociju civilnog društva – radionica „Medijska pismenost za treću dob“ (Centar za promociju civilnog društva, 30. 10. 2023. godine).

Centralni događaj u okviru kampanje bio je Sajam medijske i informacijske pismenosti u organizaciji Regulatorne agencije za komunikacije i Mreže za MIP, održan u Europe House Sarajevo, koji je posjetilo oko 400 učenika, nastavnika, bibliotekara, kao i stručna i šira javnost. U okviru sajma održane su 4 radionice i 7 prezentacija za djecu, roditelje, nastavnike, bibliotekare i studente na različite teme iz oblasti MIP-a, na kojem su sljedeći akteri neformalne Mreže za MIP u BiH predstavili svoje aktivnosti i resurse:

 • Regulatorna agencija za komunikacije – predstavljena je web-stranica www. medijskapismenost.ba, te materijal o online sigurnosti, Webobran;
 • G. „Zašto ne“ (Raskrinkavanje) – predstavljen je serijal pre-bunking analiza „Rasvjetljavanje“, te mobilna aplikacija za učenje o medijskoj pismenosti „Mislimetar“;
 • JU Biblioteka Sarajeva ‒ prezentacija „Bibiotečki aktivizam i informacijska pismenost u digitalno doba;
 • Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu ‒ prezentacija „Kritičko promišljanje o medijima i digitalnim platformama“;
 • Federalna uprava policije i Centar za sigurni internet – Radionica za roditelje: „Kako zaštititi djecu u online okruženju?“;
 • JU Biblioteka Sarajeva – Radionice za djecu: „Mali trikovi za bezbjedan internet“ i „Neka tvoj face bude happy face“;
 • Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, eTwinning ambasadori – prezentacija „Medijska i informacijska pismenost kroz eTwinning“;
 • KJU Porodično savjetovalište ‒ Radionica i kviz za djecu na temu online sigurnosti i aktivnosti u digitalnom prostoru.

Na sajamskoj izložbi MIP-a, svoje materijale i resurse izložili su sljedeći izlagači:

 • Regulatorna agencija za komunkacije;
 • UNICEF Bosna i Hercegovina;
 • Centar za sigurni nternet;
 • G. „Zašto ne“;
 • JU Biblioteka Sarajeva;
 • Fakultet Političkih nauka Univerziteta u Sarajevu;
 • Mediacentar Sarajevo;
 • KJU Porodično savjetovalište;
 • Udruženje „Nova generacija“ ‒ Plavi telefon.

Agencija je u Biblioteci MIP-a na sajmu predstavila nova izdanja iz ove oblasti.

Uzimajući u obzir značaj i odgovornost samih medija za unapređenje medijske pismenosti publike, mediji su pozvani da se aktivno uključe u kampanju produkcijom i emitiranjem medijskih sadržaja na različite teme iz oblasti medijske i informacijske pismenosti po njihovom izboru. Agencija je pozvala medije da i dalje emitiraju važan audiovizuelni materijal na temu edukacije mladih o sigurnom korištenju digitalnih tehnologija, koji je nastao u okviru projekta Agencije „Zaštita djece na internetu u sistemima korisnika dozvola RAK-a“, a koji je slobodan za korištenje. Mnogi mediji su prenijeli informaciju o održavanju kampanje, a neki od njih su emitiranjem sadržaja koji promovira teme iz oblasti medijske i informacijske pismenosti dali važan doprinos kampanji, a to su sljedeće radio i TV-stanice: Radio Konjic, RTV Bugojno, Radio Džungla, RTV Lukavac, RTV Tuzlanskog kantona, Radio Usora, Radio Kostajnica, Radio Grude i Radio Kozarska Dubica.

Regulatorna agencija za komunikacije je putem svojih komunikacijskih kanala: web-stranice  www.medijskapismenost.ba i Facebook stranice Medijska i informacijska pismenost u BiH propratila i promovirala aktivnosti i događaje aktera mreže za MIP BiH u okviru obilježavanja kampanje „Dani medijske i informacijske pismenosti“.