Novost

Kampanja “Dani medijske i informacijske pismenosti”

Print Friendly, PDF & Email

Regulatorna agencija za komunikacije u saradnji i uz učešće organizacija i institucija aktivnih u oblasti medijske i informacione pismenosti organizira kampanju “Dani medijske i informacijske pismenosti” uz ovogodišnji moto Prilike i izazovi u digitalnom okruženju  u periodu od 24. 10. do 31. 10. 2021. godine. Kampanja je pokrenuta s ciljem isticanja društvenog značaja medijske i informacijske pismenosti (MIP) i promocije projekata različitih aktera u ovoj oblasti, po uzoru na slične tematske kampanje u drugim državama, ali i regionalne i globalne kampanje, kao što su EU Media Literacy Week ili UNESCO-va Globalna sedmica MIP.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se aktivno uključe u kampanju kako bi zajedno doprinijeli intenziviranju aktivnosti i promociji medijske i informacijske pismenosti, poticanju društvene rasprave o značaju ove teme, te promociji materijala izrađenih u ovoj oblasti, kao što su različite studije, materijali za nastavnike, djecu i roditelje, ali i sve građane. U kampanju se možete uključiti na sljedeći način:

  • kreiranjem i distribucijom edukativnih sadržaja na različite teme iz oblasti MIP,
  • kreiranjem i distribucijom medijskih sadržaja na različite teme iz oblasti MIP,
  • organizacijom događaja (radionica, diskusija, predavanja, prezentacija, takmičenja i sl.),
  • učešćem na “Sajmu medijske i informacijske pismenosti” 25. 10. 2021. godine,
  • animiranjem drugih aktera da sami održe aktivnosti uz pomoć raspoloživih materijala – npr. nastavnici, bibliotekari, odgajatelji i sl.,
  • dostavljanjem materijala iz ove oblasti koje možemo promovirati na Facebook stranici Medijska i informaciona pismenost u BiH i web-stranici www.medijskapismenost.ba,
  • te podrškom online i medijskoj kampanji.

Za sve informacije i prijedloge, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese medijskapismenost@rak.ba.