Novost

LePetit.app – audiopriče za djecu

Print Friendly, PDF & Email

LePetit.appaudiopriče za djecu prva je mobilna aplikacija za djecu, roditelje, pedagoge i dječije terapeute koja sadrži preko 170 audiopriča i bajki na književnim jezicima Bosne i Hercegovine.

LePetit.app radi i bez upaljenog ekrana, s ciljem da fokus u potpunosti prebaci na aktivno slušanje i razumijevanje književnih sadržaja, kao i na razvijanje dječije mašte i kreativnog razmišljanja. Aplikacija je posebna po tome što sadrži klasične bajke, ali i savremene i terapeutske priče. Svaka priča ima sažetak, pouku, pitanja za djecu i savjete za roditelje. Aplikacija sadrži i više od 170 originalnih autorskih ilustracija, bez previše detalja, koje ostavljaju djeci prostor da razvijaju maštu, kreativnost i originalnost.

LePetit.app je odskora i prva mobilna aplikacija u BiH s logopedskim vježbama za roditelje, vaspitače i djecu. Nova funkcionalnost pod nazivom „Moj logoped“ sadrži više od stotinu multimedijalnih govornih vježbi namijenjenih kao dopuna preventivnom i korektivnom radu s djecom koja imaju poteškoće u govoru.

Šta će djeca naučiti koristeći LePetit.app?

Slušajući priče u interpretaciji profesionalnih bosanskohercegovačkih glumaca i glumica, djeca razvijaju pažnju, razumijevanje govora, pravilnu dikciju, obogaćuju svoj rječnik i komunikacione sposobnosti. Priče dostupne putem LePetit.app podstiču dječiju maštu, uče ih o ljubavi, poštovanju, pravdi i poštenju.

Poseban segment zbirke čine terapeutske priče. One pomažu djeci da se suoče s izazovnim životnim situacijama (smrt u porodici, razvod, rođenje brata ili sestre, gubitak voljene osobe itd.), zahtjevnim ponašanjem (ljutnja, agresivnost, dosada, povučenost itd.), te svakodnevnim izazovima i navikama (vršenje nužde u krevetu, kupanje, oblačenje, izazovi s hranom i sl.).

Šta su terapeutske/iscjeljujuće priče?

Terapeutsko pripovijedanje je nježno, ali efikasno sredstvo za rješavanje teških situacija i izazovnih ponašanja kod djece. Terapeutske priče omogućavaju djetetu da sa „sigurne udaljenosti“ krene na maštovito putovanje, te da se na suptilan način, kroz likove i metafore koji odražavaju njegovo iskustvo, suoči sa zahtjevnim temama, umjesto da mu se direktno priča o njima.

Dijete se može poistovijetiti s glavnim likovima priča i tako razvijati svijest o vještinama koje mu opet mogu pomoći u savladavanju prepreka i iznalasku rješenja za slične zahtjevne situacije u budućnosti. Koristeći se maštovitim putovanjem i specifičnim izborom metafora, terapeutske priče mogu promijeniti ponašanje ili odnos djeteta prema situaciji. Priče u određenoj mjeri mogu pomoći, motivisati, ojačati odlučnost i posijati neprocjenjivo sjeme za buduće promjene. Stotinu terapeutskih priča odabranih za ovu aplikaciju dolazi iz zbirki iscjeljujućih priča Susan Perrow.

Šta aplikacija nudi odraslima?

LePetit.app namijenjena je roditeljima, pedagozima i dječijim terapeutima kao alat u vaspitnom i obrazovnom radu. Terapeutske priče dostupne u okviru ove aplikacije pomoći će odraslima da na suptilan i zabavan način pomognu mališanima da se suoče s izazovima koje donosi današnji način života, te da ih lakše prebrode.

Pitanja za diskusiju, koja su sastavni dio svake priče, pomoći će odraslima da nakon slušanja priče pokrenu razgovor s mališanima, te na zabavan način provjere koliko su razumjeli književno djelo.

Uz audiopriče djeca brzo i lako utonu u zdrav i miran san, a da odrasli pri tome ne moraju čitati u mraku.

Aplikacija je namijenjena djeci od navršene dvije godine, a dostupna je u online trgovinama Play Store i App Store.

Korištenje aplikacije besplatno je prvih 14 dana, nakon čega mjesečna pretplata iznosi 5 KM, a godišnja 20 KM. Sadržaji iz rubrike „Moj logoped“ dostupni su besplatno, a pored aplikacije, možete ih pronaći i ovdje.