Novost

Medijska i informacijska pismenost: dizajn učenja za digitalno doba

Print Friendly, PDF & Email

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu objavio je drugu knjigu iz edicije Medijska i informacijska pismenost: Medijska i informacijska pismenost: dizajn učenja za digitalno doba, koja je rezultat petogodišnjeg istraživanja. U knjizi je obrazložen strateški pristup medijskoj i informacijskoj pismenosti u Bosni i Hercegovini i komponente na kojima se temelji, predočen je Modul kurikuluma MIP-a za BiH (ali i šire), te dizajn učenja za digitalno doba uz 12 posebno razrađenih modula kurikuluma. Autori knjige su Emir Vajzović, Mario Hibert, Lejla Turčilo, Vuk Vučetić i Lamija Silajdžić. Publikacija je nastala u okviru projekata “Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj – Faza II“ koje su podržali EU i UNESCO.

Preuzmite Medijska i informacijska pismenost: dizajn učenja za digitalno doba.