Novost

Medijska pismenost u Bosni i Hercegovini

Print Friendly, PDF & Email

 

Knjiga Medijska pismenost u Bosni i Hercegovini autorice Lee Tajić bavi se fenomenom medijske i informacijske pismenosti, sa posebnim fokusom na analizu stanja i faktora okruženja koji utječu na nivo medijske pismenosti građana Bosne i Hercegovine. Analizom je obuhvaćeno pet faktora koje je Evropska komisija definirala kao ključne, a odnose se na medijski odgoj u okviru obrazovnog sistema, zastupljenost medijske pismenosti u medijskoj politici, aktivnosti medijske industrije i nevladinih organizacija u oblasti medijske pismenosti, te dostupnost medija u Bosni i Hercegovini.

Knjiga je objavljena u sklopu USAID-ovog Projekta podrške nezavisnim medijima u BiH (SIM), koji u BiH provodi Internews.

Knjiga je dostupna ovdje.