Novost

Medijske regulatorne agencije i govor mržnje

Print Friendly, PDF & Email

U publikaciji Medijske regulatorne agencije i govor mržnje prikazani su primjeri govora mržnje u javnom diskursu Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Kosova, kao i način tretiranja govora mržnje u regulatornom okviru navedenih zemalja. Publikacija donosi kratak pregled slučajeva govora mržnje i uvredljivog jezika u navedenim zemljama regiona po kojima su postupala regionalna tijela u okviru svog rada i mandata, kao i sankcije koji su u tim slučajevima izrečene pružaocima medijskih usluga.

U dijelu o Bosni i Hercegovini, Regulatorna agencija za komunikacije BiH prikazala je brojne primjere kršenja pravila u vezi sa govorom mržnje, kao i sankcije koje je poduzela u periodu između 1998. i 2016. godine.

Važnost publikacije se ogleda u naporima regionalnih regulatornih tijela da prepoznaju i sankcioniraju govor mržnje u medijima i da se utvrde mehanizmi za borbu protiv takvog govora.

Publikacija je nastala u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope “Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX)”, u kojem su učestvovali predstavnici regulatornih agencija iz regiona.