Novost

Medijski odgoj predškolaraca: Priručnik za odgajatelje/odgajateljice u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja

Print Friendly, PDF & Email

Djeca kao najosjetljivija grupa medijskih korisnika izložena su brojnim za njih neprimjerenim i štetnim medijskim sadržajima, što utječe na njihov emotivni i kognitivni razvoj i čini ih podložnim manipulaciji, steretipizaciji i imitaciji negativnih modela ponašanja. Od najranijeg djetinjstva, djecu je potrebno osposobiti da steknu znanja i vještine medijske i informacijske pismenosti, uz koje će prepoznati kvalitetne medijske sadržaje i o njima razgovarati sa roditeljima i odgajateljima.

Priručnik Medijski odgoj predškolaraca autorica dr. Zarfe Hrnjić Kuduzović i dr. Vesime Čičkušić namijenjen odgajateljima/odgajateljicama u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja predstavlja niz smjernica koje će im pomoći da odgovore brojnim izazovima u svom radu, a koji su povezani sa utjecajem medija na djecu u digitalnom dobu. Priručnik je nastao kao rezultat radionica u kojima je za rad sa djecom u području medijske pismenosti osposobljeno 105 odgajateljica i na kojima su razmotreni problemi iz ove oblasti, predloženi modeli i programi rada sa djecom, kao i načini implementacije medijske pismenosti u postojeći nastavni program.

Autorice u priručniku na slikovit način prikazuju razloge zbog kojih je važno medijski opismenjavati djecu, prvenstveno da bi se ona razvijala kao aktivni korisnici medija, a ne samo medijski konzumenti. Navedene su neke od brojnih posljedica izloženosti djece neprimjerenim sadržajima, nekoliko različitih pristupa koje odrasli primjenjuju u korištenju medija među djecom, te kako odgajateljica može postati medijski i informaciono kompetentna uz ideje za aktivnosti medijskog opismenjavanja školaraca.

Istaknuta je važnost crtića putem kojih djeca oblikuju svoju stvarnost, uz preporuku onih koji kod djece podstiču društvene i komunikacione vještine i razvijaju životno iskustvo. Predstavljeni su indirektni negativni efekti pretjeranog izlaganja ekranima, kao i stereotipno predstavljanje ženskih i muških likova u crtićima.

Priručnik predlaže i tri izvrsne radionice kroz koje djeca aktivno uče o medijskoj pismenosti, što podstiče njihovu maštu i kreativnost i obogaćuje njihov rječnik.

Kroz radionicu “Pizza Party sa Dorom” djeca kroz razne aktivnosti potrebne za pripremanje pice (kupovina, vaganje, kuhanje) savladavaju razne prepreke, uče nove pojmove, boje i materijale i razgovaraju o odgledanom crtiću.

Radionica “Glas i pokret crtanih likova” djeci približava samo nastajanje crtanog filma, gdje djeca svojim aktivnim učešćem razvijaju kritičko mišljenje i samostalno zaključivanje o medijima i crtanom filmu.

U radionici “Naša mala televizija” djeca se upoznaju sa osnovnim pojmovima koji se koriste u medijima i načinima nastajanja medijskog programa, i  kroz verbalno izražavanje oslobađaju straha od javnog nastupa.

Radionica “Medijska pismenost za roditelje predškolaraca” pomaže roditeljima, kao primarnim odgajateljima da spoznaju važnost prisutnosti i utjecaja medija na djecu i donosi niz smjernica u vezi sa vremenskim ograničenjima korištenja medija, izbor medijskih sadržaja i značaja roditeljske medijacije, te preporučuje zajedničke medijske aktivnosti.

Samo zajedničko djelovanje roditelja i odgajatelja/odgajateljica može dovesti do kvalitetnog medijskog opismenjavanja djece.

Priručnik je kreiran u okviru projekta „Razvijanje metodičko-pedagoških kapaciteta odgajatelj/ic/a u ustanovama predškolskog odgoja za rad s djecom u području medijske pismenosti“ podržan kroz dodjelu granta u okviru regionalnog projekta Mediji za građane-građani za medije, projekt sedam organizacija za razvoj medija (Fondacija “Mediacentar”, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni institut, SEENPM) iz zemalja Zapadnog Balkana čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u regiji za unapređenje medijske i infomacione pismenosti (MIP).

Preuzmite priručnik OVDJE .

 

.